До

Директора на

Национална Здравноосигурителна Каса

Уважаема г-жо Директор,

Пишем Ви по повод сигнали, които получихме от пациенти с болестта на Бехтерев (Анкилозиращ Спондилит) относно комисията за изписване на Експертни лекарски решения в град Пловдив. Пациентите твърдят, че тази комисия прекратява заседанията си до 10.09.2010г.

Обръщаме се към Вас, за да вземете становище по този проблем, поради факта, че пациентите от този регион на България ще бъдат лишени от правото да се явят пред комисията. В момента в България само на 3 места пациент с анкилозиращ спондилит може да се яви пред такава комисия. Това са София, Пловдив и Варна.

Очакваме Вашия отговор по възникналия проблем. Благодарим за проявеното разбиране от Ваша страна по предходните поставени от нас въпроси.

18.06.2010г.

С уважение:

/Живко Янков/

Председател на УС БСБББ – АС

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *