[167/27.01.2014] Писмо относно създаване на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив

НЗОК вх. № 15-02-7/27-01-14

БДР вх. № 17/27.01.2014

изх. номер 167 / 24.01.2014 г.

До:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Копие до:

ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДР

 

Относно: Създаване на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив

Уважаема г-жо Управител,

Към текущият момент хора, които имат нужда от лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ, кандидатстват за издаване на Експертни лекарски решения в гр. София, Пловдив и Варна.

Поради огромната нужда от лечение на хора с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ и наличието на достатъчен брой специалисти-ревматолози считаме, че създаването на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив ще подобри качеството на лечение и живот на хората с болест на Бехтерев, ревматоиден артрит и псириатричен артрит в Пловдив и региона.

Ревматичните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в Европа. Има над 200 различни вида ревматични заболявания, като най-често срещани са болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, лупус, псориатричен артрит и други. В България няма статистика за броя на хората, които са засегнати от тези проблеми. Въпреки това средно за Европа от болест на Бехтерев страдат 0.6% от населението, от ревматоиден артрит от 0.6 до 1% и от псориатричен артрит 0.3%. Това означава, че само от тези заболявания, които посочихме, в Югоизточна България страдат около 30 000 души.

Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.

24.01.2014г.

С уважение,

инж. Живко Янков
/председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”46″]