[176 / 13.06.2014г.] Писмо относно достъп до възможно най – широкия спектър от медикаменти при болест на Бехтерев

БСБББ – АС Изх. № 176 / 13.06.2014г.

МЗ Вх. № 63-00-73 / 23.06.2014г.

До: д-р Таня Андреева

Министър на здравеопазването

Уважаема г-жо Министър,

По повод зачестилите въпроси на от членове на Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит за липса на лекарства, с които се контролира развитието на възпалителният процес при болест на Бехтерев държим да получим отговори на следните въпроси:

  1. Кои лекарства са подходящи за лечение и профилактика на болест на Бехтерев?
  2. Как се определят кои лекарства ще се предлагат на хората с болест на Бехтерев?
  3. Колко от тези лекарства са в Позитивният лекарствен списък?
  4. Каква е методологията за определяне процента на реимбурсацията на лекарства за болест на Бехтерев?
  5. Каква е причината реимбурсацията на лекарствата за болест на Бехтерев да имат различни нива на покриване от Национално здравеноосигурителна каса?
  6. Има ли липса на медикаменти в България, които са подходящи за лечение, профилактика и контролиране на болест на Бехтерев? Ако има, каква е причината за липсата им в аптечната мрежа?

Обръщаме се към вас за отговор на горепосочените въпроси, с цел изясняване лекарствената политика на Министерство на здравеопазването.

Хората с болест на Бехтерев имат нужда от достъп до възможно най – широкия спектър от медикаменти за забавяване и контролиране развитието на заболяването с цел намаляване риска от ранна и тежка инвалидизация.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС