[199 / 04.05.2015г.] – Благодарствен адрес до “СБР – НК” ЕАД – Баните

Изх. № 199 / 30.04.2015

 ДО 
Д-Р АЛЕКСИ КАРОВ
ДИРЕКТОР СБР „БАНИТЕ“

КОПИЕ ДО
ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА
ПРОКУРИСТ НА „СБР – НК“ АД

 

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

ОТ

БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

 

Уважаеми дами и господа,

След края на груповата рехабилитация организирана от Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев в СБР „Баните“ между 20 и 27 април 2015 г., искаме да изкажем своята признателност за прекрасното отношение и професионализъм.

От името на членовете на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев Ви благодарим за топлото посрещане, внимание и отношение на д-р Алекси Каров – директор на СБР „Баните“ и Ивайло Симеонов – рехабилитатор.

Поднасяме и своите специални благодарности към целият екип на болницата.

Оставаме и с надеждата, че сътрудничеството ни ще продължи и в бъдеще.
С уважение,

/Живко Янков/
председател на УС БСБББ – АС

[download id=”78″]