[200 / 27.05.2015] – Писмо до НОИ за достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ за отказани болнични листи от началото на 2015г.

Изх. № 200 / 27.05.2015г.

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ДО
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

ДО
ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-ЖА ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ за отказани болнични листи от началото на 2015г.

 

Уважаеми г-н Ивайло Калфин,

Уважаеми г-н Бисер Петков,

Уважаема г-жо Весела Караиванова – Начева,

 

Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна пациентска организация, както и в България на Федерация Български Пациентски Форум, която е една от четирите национално представени пациентски организации по смисъла на чл. 86 от Закона за здравето.

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:

  1. Колко болнични листи са отказани от началото на 2015г. от НОИ;
  2. Причини за отказани болнични листи;

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”80″]