[208 / 07.08.2015] Писмо до НЗОК относно одобряване и влизане в сила на нови изисквания за лечение с биологични лекарства от 01.08.2015г.

ОПРЗБ Изх. № 108/06.08.2015
БСБББ – АС Изх. № 208 / 06.08..2015г.

Управител НЗОК – 15-99-14/07.08.2015
Надзорен съвет – НС-12-00-29/07.08.2015

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

КОПИЕ ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

 

Относно: Влизането в сила от 01.08.2015г на нови “Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ”.
Уважаеми г-н Управител,

На 24.07.2015г. в сайта на НЗОК беше публикувано съобщение със заглавие “ИЗИСКВАНИЯТА НА НЗОК ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕВМАТОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ НЕ СА ОТМЕНЕНИ”. В същото, информирате обществото, че “...Изискванията ще влязат в сила от 17 август 2015 г. Отлагането е поради изявена готовност от страна на проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, председател на Българското дружество по ревматология и началник на клиника по неврохиругия, проф. д-р Румен Стоилов – началник на отделение „Възпалителни ставни заболявания“, проф. д-р Златимир Коларов – началник на отделение „Системни заболявания на съединителната тъкан“, и група водещи ревматолози от клиники в цялата страна да прецизират медицинските изисквания за лечение на пациентите, които са от тяхната висока компетентност…….. “.

На 03.08.2015г. на сайта на НЗОК сте публикували одобрени с ваш подпис и печат “Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ” в сила от 01.08.2015г..

Настояваме да ни отговорите на  следните въпроси:

  1. Какви са причините да не се спази посоченото в публикацията на официалния сайта на НЗОК на 24.07.2015г., а именно влизането в сила на измененията от 17.08.2015г.?
  2. Проведена ли е среща между НЗОК и водещи ревматолози след публикуването на съобщението в официалния сайт на НЗОК на 24.07.2015г. за прецизиране на медицинските изисквания и ако такава е проведена какъв е резултата от нея, защото в посочените изисквания, които са в сила от 01.08.2015 не е направена никаква промяна?
  3. Защо новите Изисквания са одобрени и подписани въпреки, че същите бяха свалени от сайта на НЗОК на 24.07.2015г?
  4. Спазен ли е 14-дневния срок за обществено обсъждане на промените в „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ”?

Настояваме “Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ” в сила от 01.08.2015г. да бъдат обявени за невалидни, докато не се спазят добрите практики за въвеждане на промени, а именно, докато не се проведат необходимите консултации и обсъждания между представители на организациите на  хората с ревматични заболявания, водещи ревматолози и експерти от НЗОК.

Предлагаме хората с ревматоидни заболявания, които имат нужда от горепосочената терапия, да получават необходимото лечение съгласно “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ”, в сила от 01.03.2014г.

Роза Чеглайска
Председател на УС на АПРА

Боряна Ботева
Зам.председател на УС на ОПРЗБ

Живко Янков
Председател на УС на БСБББ

[download id=”90″]