[221/29.02.2016] – Писмо до Надзорен съвет НЗОК за прилагане неотменените изискванията от 01.03.2014г. във връзка с решение на ВАС

[download id=”127″]

вх. № НС-12-00-5/29.02.16

изх. № 221/29.02.16

До Надзорен съвет
Национала здравноосигурителна каса

 

Относно: “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” и окончателно определение на петчленен състав на ВАС от 12.02.2016г.

 

Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Във връзка с решение на петчленен състав на ВАС от 12.02.2016 за спиране действието на утвърдените от Управител на НЗОК през 2015г. изисвания за лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ, Ви молим да вземете отношение и дадете отговор на следният въпрос:

Кога ще бъдат отменени текущите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ и ще започнат да се прилагат неотменените изискванията от 01.03.2014г.

Прилагаме копие от определение на петчленен съства на ВАС от 12.02.2016г., което не подлежи на обжалване.

29.02.2016г., гр. София

Роза Чеглайска, Председател АПРА

Живко Янков, Председател БСБББ-АС

[download id=”127″]