Писмо – възражение от Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплект ЕАД

Запознайте се с писмо, което сдружението получи по повод продължаващите проблеми в сферата на рехабилитацията.

Сдружението подкрепя изпратено възражение.

[download id=”71″]

Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-001 Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-002 Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-003 Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-004

[download id=”71″]