[224 / 12.04.2016] Писмо до Омбудсман за среща

Вх. №: 3335/12.04.2016
Изх. № 224/12.04.2016

ДО:

Г-жа Мая Манолова
Омбудсман на Република България
гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон” № 22

ПОКАНА

От
Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит”
и
„Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев”

Уважаема г-жо Манолова,

Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” бихме желали да ви поканим на съвместна среща, на която да обсъдим следните точки, заложени в жалбата ни към Вас:

  1. Неизпълнение от страна на НЗОК и Надзорен Съвет на НЗОК на Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/;
  2. Изисквания на НЗОК за диспансеризация и лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 – годишна възраст в извънболничната помощ;
  3. Имуществени и неимуществени вреди за пациентите, вследствие на изискванията на НЗОК за диспансеризация и случаите на отказ за започване и продължаване на последващ етап на лечение с биологични антиревматични лекарствени продукти;
  4. Сезиране на Общото Събрание на Колегиите на Върховен Административен Съд, относно тълкуване на Определение № 1553 от 12.02.2016 на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/.

          Ние пациентите с ревматични заболявания се надяваме да осъществим съвместната ни среща в удобен за Вас ден и час преди влизането на нови изисквания и критерии за лечение.

Дата:  08.04.16 г. , гр. София   

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”