Упражнение за врат при седене на стол

Застанете на стол стабилно и удобно. Завъртете вратът си наляво без да позволявате рамете да се завъртат. Повторете в обратна посока.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *