fbpx Skip to content

Our Blog

АксСПА „мъжка болест“ или не точно

  Семейство от свързани болести Аксиален спондилоартрит, включително Радиографски аксиален спондилоартрит (анкилозиращ спондилит) Нерадиографски аксиален спондилоартрит Ентеропатичен артрит Псориатичен артрит Реактивен артрит Недиференциран спондилоартрит Ювенилен спондилоартрит Асоциацията по спондилит на Америка създаде тази брошура, за да предостави практическа информация за аксиалния спондилоартрит (АксСПА) при жените и да помогне за развенчаването на мита, че АксСПА е „мъжка болест“. На първо място, както е аксиален спондилоартрит? ­ Аксиален – Свързан с или разположен в централната част на тялото, включвайки целия гръбначен стълб и таза Спондилоартрит – Възпалителен артрит, който може да засегне гръбначния стълб (аксиален) и крайниците (периферен). На следващо място, аксиалният спондилоартрит може да се раздели на два подвида: ­ Радиографски аксиален спондилоартрит (р-АксСПА) – означава аксиален спондилоартрит, при който уврежданията се виждат на рентгенови снимки. Все по-често анкилозиращият спондилит се нарича радиографски аксиален спондилоартрит. ­Нерадиографски аксиален спондилоартрит (нер-АксСПА) – означава аксиален спондилоартрит, при който на рентгенови снимки не се виждат

Покана за Общо събрание – 31.10.2020

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 (Google Maps местоположение) от 13:00 часа на 31.10.2020 година, при следния дневен ред: Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2019 до 31.12.2019 година; Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година; Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2020 година; Разни. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието. При невъзможност за присъствие, използвайте пълномощно – натисни тук за изтегляне на бланка.

Обява за работа – изпълнителен секретар

Същност на позициятаИзпълнение на решения от Управителен съвет. ДокладванеУправителен съвет ОтговорностиИзпълнение решения на Управителен съвет. Не по-късно от 48 часа след решение да има план за действие.Връзка и контакти с членове на сдружението. Не по-късно от 48 часа след постъпване на писмо.Изпращане на информационен бюлетин до членове на сдружението. Най-малко по един бюлетин на три месеца.Връзка с външни контрагенти. Не по-късно от 48 часа след постъпване на писмо.Официална комуникация с институции. При нужда до 48 часа след искане за изпращане. Входиране в регистър.Поддържане на база данни членове. Липса на грешки при запис.Координиране дневен ред на Управителен съвет. Най-малко по една среща с дневен ред в месец за вземане на решения. Участие в разработване на система за управление. Съществуване на система с политики и процедури, които да бъдат приети от Управителен съвет.  УменияКомпютърна грамотностОсновни умения в нормативни документи на РБКомуникация – писменна и устна Заплащане1 830 лв след приключване 3 месеца (610

Записване групова рехабилитация Павел Баня – 26.06.20

Преди да се запишете се запознайте с информацията: Условия и документи за постъпване по клинична пътека >> https://drive.google.com/file/d/0BxgDCFgTBmKeeDlRVF9xX1hwbU0/view?usp=sharing Заплащане за стаи по клинична пътека е 23лв. на ден., по НОИ може да има промяна спрямо цената от предходната година. Ако някой иска да дойде на свободно да отметне опицията отдолу във формата, за да питаме за цени. За допълнителна информация и консултация се обадете на Албена Янева (тел. 0877 107967). Краен срок за записване: 31.05.2020г. Уточнение: След крайният срок на записване ще се оформят групи с максимален прием по 10 човека на ден. Тоест може датата ви на приемане да е след 26.06.2020г. Ако такъв е случаят ще ви уведумим. /!\ Важно ——-> Поради честите записвания и неявявания Ви молим да се запишете само при положение, че ще отидете задължително. При положение, че се запишете и поради различни житейски обстоятелства се налага да отложите рехабилтиация се обадите задължително на Албена