Покана Общо събрание 11.05.2019

П О К А Н А

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.05.2019г. от 13:00ч. в гр. София, “Гладстон” No.8, зала G8-2 , при следния дневен ред:

 1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2018 до 31.12.2018 година;
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 година;
 3. Изслушване и вземане на решения по доклад на УС за отпадане на членове на
  сдружението;
 4. Разни.
  При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

Образец за пълномощно:

Позиция на организациите представляващи хората с ревматични заболявания относно лечението с биологични медикаменти

ДО Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ
УПРАВИЛЕЛ НЗОК

ДО ЖЕНИ НАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЗОРЕН СЪВЕТ НЗОК

КОПИЕ ДО КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ ДО ПРОФ. РАШО РАШКОВ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КОПИЕ ДО ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

ПОЗИЦИЯ

Днес в България живеят повече от 100 хил. души, страдащи от ревматични заболявания. Достъпът до безопасно, ефективно и лесно достъпно лечение е от първостепенно значение за тях. В последните години създаването и представянето на биологичните средства повлия в значителна степен лечението на някои заболявания и даде възможност на много хора с ревматични и мускулно-скелетни заболявания да се радват на по-добро качество на живот. Патентите на много от оригиналните биологични медикаменти са изтекли, което дава възможността за създаване на много сходни версии на оригиналните биологични лекарства, наречени биоподобни.

С навлизането на биоподобните медикаменти се създават притеснения и въпроси в пациентите за тяхната безопасност и ефикасност. България е една от страните, които в момента дават възможност на хората с ревматични заболявания за лечение с оригинални и биоподобни лекарства. Изградената система от НЗОК, чрез протоколи издавани от Експертни лекарски комисии (ЕЛК) дава възможност хората да получат най-добрата лекарска помощ, чрез спазване на всички препоръки от EULAR (European league against rheumatism). Въвеждане на финансови критерии при избора на лекарите за лечение на хора с ревматични заболявания би ограничило възможностите за прилагане на най-ефективно и безопасно лечение.

Решенията за предписване на биоподобни медикаменти трябва да се прави по медицински, а не финансови съображения, написано в позицията на PARE / EULAR от 2015г., която подкрепяме.

Приложение:

 1. БИОПОДОБНИ ЛЕКАРСТВА: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ И ДА ИМАТ ПРЕДВИД ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – Позиция на PARE / EULAR от 2015г.

28.09.2018г.

БОРЯНА БОТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ

ИНЖ. ЖИВКО ЯНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ С БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

242 (28.09.2018)

EULAR PARE Recommendation biosimilar

05.05.2018: Световен ден за борба с болест на Бехтерев

Днес, на 05.05.2018 е Световен ден за борба с болестта на Бехтерев.

Ние от сдружението си мислим, за всички тези млади хора (между 18 и 35 години), които не са диагностицирани и е много вероятно да не получат необходимите грижи и лечение на време.

Ако сте млад човек или познавате някой, който:

 • Има болки в гърба продължаващи повече от 3 месеца.
 • Има болки, които се подобряват при движение и влошават при застой.

се обърнете за консултация към ревматолог.

Разчитаме на всички да разпространят посланието и да повишим информираността.

Какво е болест на Бехтерев научете от информационното видео?