Нови комисии в Плевен и София при лечение с биологични лекарства в сила от 01.01.2019

От 01.01.2019 г. са в сила нови изисквания на НЗОК при лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит. Новото че, е са разкрити експертни лекарски комисии в:

УМБАЛ “Георги Странски” в гр. Плевен

УМБАЛ ” Софиямед” в гр. София.

Вероятно ще е необходимо малко време, докато комисиите заработят. Създаването на още експертни лекарски комисии е дългогодишна борба на Организация на пациентите с ревматологични заболявания, Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит. Последният отказ за създаване на такива беше през 2017 г. Тук , разбира се изключително важно е мнението на водещите ревматолози в България. Радвам се, че най -после всички осъзнаха необходимостта от разкирване на още комисии.

Списък на комисии:

Записване за безплатна групова рехабилитация във ВМА

И през тази година продължаваме безплатните груповите рехабилитации във ВМА.

Важна информация: без хоспитализация. Участниците ще бъдат във ВМА само за процедурите.

Ако не виждате формата за записване отгоре, може да я попълните на този линк.

Лице за контакт: Красимир Крумов (0898244776 или 0878601548).

Лазертерапия и кинезитерапевтичен комплекс при анкилозиращ спондилит

Физикалното и рехабилитационно лечение е признато от международните организации като ASAS (Assessment of Spondyloarthritis Internatonal Society) и EULAR (European League Against Rheumatism) за „крайъгълен камък“ в немедикаментозното лечение на анкилозиращия спондилит. Кинезитерапията, активна и пасивна, е основното средство във Физикалната и рехабилитационна медицина за поддържане на функционалните обеми на движение и профилактика на инвалидността при това заболяване. Това аргументира необходимостта от продължително, дори ежедневно изпълнение на подходящ кинезитерапевтичен комплекс, самостоятелно или под ръководството на специалист в областта. От друга страна възможностите на преформираните фактори (лазер, ниско-, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, ултразвук) подсигуряват „благоприятна почва“ чрез аналгетичното и противовъзпалително въздействие за провеждането и добрите резултати на кинезитерапевтичната процедура.

Лазертерапията е част от групата на преформираните фактори на Физикалната и рехабилитационна медицина повече от 40 години. Благоприятно повлияване от нейното приложение е установено при голям брой заболявания, в това число и на опорно-двигателния апарат. Проучвания в областта на ревматологията доказват противоболковия и противовъзпалителния ефект на лазерите при възпалителни ставни заболявания. Въвеждането на съвременни лазерни системи подобрява резултатността на лазерните процедури.

Напредъкът в медикаментозната терапия не отменя мястото на Физикалната и рехабилитационна медицина и нейните фактори в комплексното лечение и повишаване качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит.

Условия за включване:

1.Поставена диагноза „анкилозиращ спондилит“ и наличие на пълна медицинска документация относно заболяването;

2.Основни изяви на болестта в областта на гръбначния стълб и сакроилиачните стави;

3.Съгласие за безплатни трикратни изследвания – кинезиологични и лабораторни;

С предимство ще бъдат хората, които до сега не са участвали на групова рехабилитация във ВМА. 

 

[202 / 27.05.2015] – Писмо до БЛС и НСОБЛ относно нерегламентирани вземания на пари от лични лекари

Изх. № 202 / 27.05.2015г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ
УПРАВИТЕТЕЛ СЪВЕТ
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
Д-Р ПЕТКО ЗАГОРЧЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИР КИРОВ

КОПИЕ ДО
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

 

Относно: Нерегламентирани вземания на пари от лични лекари за издаване на медицинско направление  за провеждане на профилактика и рехабилитация (Бл. МЗ № 119á98) на хора с болест на Бехтерев.

 

Уважаеми д-р Грозев,
Уважаеми д-р Загорчев,
Уважаеми д-р Киров,

 

Пишем Ви по повод сигнали на членове на сдружението за искане на пари от лични лекари за издаване на медицински направления за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Считаме за некоректно и неморално да се прилага такива практика от медицински специалисти, особено върху хора, които имат нелечимо заболяване съпътствано с постоянна физическа болка.

Обръщаме Ви внимание, че профилактиката и рехабилитация при болест на Бехтерев е изключително важна. С нея постигаме забавяне на развитието на заболяването, максимално запазваме двигателният си обем и ни позволява да бъдем трудоспособни.

Очакваме да получим отговори на следните въпроси:

  1. Има ли сигнали от физически или юридически лица за нерегламентирани взимания на пари от лични лекари за издаване на медицински направления?
  2. Какви мерки ще предприемате за спиране на тази практика?
  3. Какви проверки са правени до сега относно сигнали за нерегламентирани взимания от лични лекари за издаване на медицински направления?

Разчитаме на Вашата отговорност към здравето ни.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС

 

 [download id=”82″]

 

[201 / 27.05.2015] – Писмо до НОИ oтносно oтказани болнични листи от НОИ поради сгрешен МКБ код за болест на Бехтерев – М45.0

Изх. № 201 / 27.05.2015г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ДО
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

ДО
ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-ЖА ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА

КОПИЕ ДО
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

КОПИЕ ДО
УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

КОПИЕ ДО
НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

 

Относно: Отказани болнични листи от НОИ поради сгрешен МКБ код за болест на Бехтерев – М45.0

 

Уважаеми г-н Ивайло Калфин,
Уважаеми г-н Бисер Петков,
Уважаема г-жо Весела Караиванова – Начева,

 

Обръщаме се към Вас по повод сигнали за отказани болнични листи за проведена рехабилитация от членове на сдружението по клинична пътека 241.

Считаме за неправилно да се отказват болнични листи, поради причини, „кодът на диагнозата липсва в класификатора“ и „некоректен по структура код по МКБ“.

Считаме за неправилно хората, които са провели необходимата им рехабилитация и са подали коректно и навреме всички изискуеми документи от НОИ да получават отказ поради горепосочените причини.

При проблеми в описване на МКБ кодове, би следвало това да се придвижва по административен път, а не както в конкретните случаи хората да бъдат принуждавани да търсят причините за разликата в класификаторите на НОИ, НЗОК и МЗ.

Още в края на 2013г. здравната система премина от тризначни към четиризначни МКБ кодове. В нашият случай от М45 към М45.х

Очакваме да ни отговорите на следните въпроси:

  • Необходимо ли е хората, които коректно внасят болнични листи да получават отказа за парично обезщетение за разлика в класификаторите на НОИ и НЗОК и МЗ?
  • Кога НОИ ще синхронизира МКБ класификатора с този на НЗОК и МЗ?
  • Има ли нормативни предложения от НОИ за намаляване на административната тежест за хората при възникване на документални проблеми като гореописания?

Към настоящето писмо прилагаме конкретни болнични листи и откази на НОИ за издаване на парични обезщетения.

Разчитаме на Вашата отговорност към здравето ни.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”81″]

 

 

Писмо – възражение от Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплект ЕАД

Запознайте се с писмо, което сдружението получи по повод продължаващите проблеми в сферата на рехабилитацията.

Сдружението подкрепя изпратено възражение.

[download id=”71″]

Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-001 Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-002 Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-003 Vuzrajenie_SBR-NK_20.02.2015_Metodika za zaplashtane-page-004

[download id=”71″]