Налице е неприемливо забавяне на поставянето на диагноза при аксиален спондилоартрит

Забаване на диагнозата

Настоящото забавяне при поставяне на диагноза от появата на симптомите е едно от най-големите предизвикателства при аксиалния спондилоартрит (АксСПА) – вид възпалителен артрит, който засяга гърба. Изследванията показват, че е налице средно забавяне от приблизително 7 години – дори 15 години в някои случаи, – като през това време състоянието може да се влоши и да се стигне до необратими увреждания. Данните показват, че жените чакат по-дълго от мъжете, за да се стигне до диагноза, като по отношение на намаляването на времето до диагноза е постигнат ограничен успех. Забавянето има изключително тежък ефект върху качеството на живот. Предвид факта, че заболяването често се проявява на ранен етап, това означава, че хората остават без лечение – или с неправилно лечение на симптомите – във важен период в своя живот.

Международната федерация за аксиален спондилоартрит (ASIF) си постави за цел да координира обхватно проучване въз основа на данни в глобален мащаб относно фактори, които оказват влияние върху настоящото забавяне на диагнозата при АксСПА и да създаде обоснован доклад, който хвърля светлина върху пречките и предоставя ресурси, които ще дадат възможност на редица международни заинтересовани лица да намалят забавянето.

На конгреса на Европейската лига срещу ревматизма през 2021 г. д-р Дейл Уеб и колегите му представиха резултатите от пълен преглед на литературата и два виртуални глобални форума с участието на пациенти и представители на пациентски групи, изследователи, ревматолози и други професионалисти в областта на здравеопазването. Целта е да се изследват основните предизвикателства при поставяне на диагноза в различни здравни системи с цел постигане на по-добро разбиране за това как забавянето се отразява на хората и да се идентифицират възможности за решаване на проблемите. Проведени са дискусии в по-малки групи, като участниците са помолени да посочат лични и обществени последици от забавянето на диагнозата, причините за тях и инициативи за справяне с предизвикателствата. Заедно със споделените лични впечатления са регистрирани добри практики от целия свят. Общо 92 заинтересовани лица участват в събитията, като представляват пациенти и здравни професионалисти от 23 държави на пет континента.

Констатациите от тези дейности са включени в новия доклад „Забавяне на диагнозата“, в който за първи път се прави авторитетно описание на гледните точки към забавянето на диагнозата при АксСПА в глобален план. В доклада се установят общи характеристики в различни държави и здравни системи, които допринасят за настоящото забавяне на диагнозата със средно 7 години в глобален мащаб. Те включват:

1) липса на информираност за АксСПА сред хората със симптоми;

2) липса на разпознаване на заболяването сред населението като цяло;

3) неправилна диагноза при първия досег със здравната система;

4) лошо дефинирани пътеки на насочване;

5) затруднения при достъпа до подходящи грижи;

6) предизвикателства пред ревматологията.

В доклада се подчертава и значителният ефект на забавянето върху хората и обществото като цяло, което дава база за бъдещи усилия за застъпничество. Отправени са редица препоръки, чието изпълнение ще осигури осезаем напредък при намаляване на забавянето.

Въпреки дълготрайните предизвикателства сега има ясни възможности за преосмисляне и трансформиране на начина, по който АксСПА се диагностицира по света. Посланието трябва да бъде чуто и превърнато в действия от всички, които са ангажирани в управлението и предоставянето на грижи за АксСПА. Бъдещата работна програма по проекта на МФАС „Забавяне на диагнозата“ ще отговори на констатациите и ще се съсредоточи върху подкрепа за асоциациите на пациенти с АксСПА по света, за да може този апел да бъде подет и продължен през и отвъд 2021 г.

Източник

Уеб Д. и колеги, „Неприемливото забавяне на диагнозата при аксиален спондилоартрит: Апел за глобални действия в областта на здравеопазването“, представено на EULAR 2021; извадка OP0275-PARE.

За EULAR

Европейската лига срещу ревматизма (ЕЛР | EULAR) е европейска организация, която обединява и представлява научни организации, сдружения на здравни специалисти и организации на хора с ревматични и мускулно-скелетни заболявания (РМЗ). ЕЛР си поставя за цел да намали тежестта на РМЗ върху хората и обществото и да подобри лечението, превенцията и рехабилитацията при РМЗ. ЕЛР насърчава високи резултати в образованието и изследванията в областта на ревматологията. ЕЛР работи за превръщането на научния напредък в ежедневни грижи и се бори за признаването на потребностите на хората с РМЗ от институциите в ЕС посредством усилия за застъпничество.

КАК СЕ ТРЕНИРА ПРАВИЛНО ПРИ БЕХТЕРЕВ

Видео: Как се тренира правилно при Бехтерев

Движението и спортът са изключително важни за хората, страдащи от болестта на Бехтерев. Двигателната активност не само може да облекчи състоянието, но и значително да забави неговата прогресия.

Българското Сдружение на болните от Бехтерев стартира онлайн инициатива

гимнастика от вкъщи – подходяща за всички хора с болест на Бехтерев, независимо от стадия на заболяването. Повече информация може да намерите на официалната фейсбук страница на сдружението.

От изключителна важност е упражненията да бъдат подбрани правилно и тяхното изпълнение да съблюдава определени правила.

 Във видеото, което ви представяме, експерти обясняват :

 • какви двигателни активности са препоръчителни
 • как да тренираме координацията си
 • колко пъти седмично да тренираме
 • какви натоварвания и как да изпълняваме
 • плуване, колоездене, танци или друг вид спорт да предпочетем

Проучване за забавяне на диагноза болест на Бехтерев

Установяване на параметри, свързани със забавянето на диагнозата при аксиален спондилоартрит: резултати от изследването „Европейска карта на аксиалния спондилоартрит“ (IMAS)

Марко Гаридо-Кумбрера*1,2, Виктория Наваро-Компан3, Кристин Бънди4, Радж Махапатра5, Сузи Макри6, Хосе Кореа-Фернандес1, Лаура Кристен7, Карлос Хесус Делгадо-Домингес1, Денис Поддубний8,9

1 Изследвания на здравето и териториите, Университет в Севиля, Испания

2 Испанска федерация на асоциациите по спондилоартрит, Мадрид, Испания

3 Университетска болница Ла Пас, Мадрид, Испания

4 Университет в Кардиф, Обединено Кралство

5 Международна федерация по аксиален спондилоартрит, Лондон, Обединено кралство

6 Лига против ревматизма в Кипър, Никозия, Кипър

7 Novartis Pharma AG, Базел, Швейцария

8 Charité-Universitätsmedizin Berlin, Берлин, Германия

9 Немски научноизследователски център в областта на ревматизма, Берлин, Германия

от името на Работната група на IMAS

Обща информация:

Ранното поставяне на диагнозата аксиален спондилоартрит (АксСПА) е изключително важно за навременния достъп до специализирани грижи и лечение.

Цели:

Да се направи оценка на настоящото състояние на забавянето на диагностициране  на АксСПА и да се установят параметрите, свързани с увеличаващото се забавяне в европейската извадка.

Методи:

Анализирани са данни от неизбрани пациенти, които участват в изследването „Европейска карта на аксиалния спондилоартрит“ (IMAS) чрез онлайн въпросник (2017-2018) в 13 държави. Средните различия в забавянето на диагнозата са анализирани с тестове на Ман-Уитни и Крускал-Уолис, като предвид са взети социодемографски и свързани със заболяването фактори. Направен е многофакторен линеен регресионен анализ с цел установяване на относителната тежест на свързаните параметри при определяне забавянето на диагнозата.

Резултати:

В IMAS участват 2 846 пациенти. Средната възраст е 43.9 години, 61.3% от участниците са жени, 48.1% имат университетско образование, 53.9% са безработни. От общия брой 2 846 участници, 2 652 са предоставили данни за изчисляване на забавяне на диагнозата. Средната възраст при поява на симптомите е 26.6 ± 11.1, средната възраст при поставяне на диагнозата е 33.7 ± 11.5, средното забавяне на диагнозата е 7.4 ± 8.4 (фигура 1). В двуфакторния анализ следните променливи се свързват с по-голямо забавяне на диагнозата: по-голяма възраст, женски пол, поставяне на диагноза от ревматолог (таблица 1). В многофакторния регресионен анализ със забавянето на диагнозата се свързват по-малка възраст при поява на симптомите, брой здравни специалисти, с които са проведени прегледи преди диагнозата (таблица 2).

Заключение:

В тази голяма извадка от пациенти с АксСПА от 13 европейски държави средното забавяне на диагнозата е повече от седем години. Фактът, че един от параметрите, свързани най-сериозно със забавянето на диагнозата, е броят здравни специалисти, с които са проведени прегледи преди диагнозата, показва, че е налице необходимост от спешни действия за намаляване на неправилното насочване с цел съкращаване на пътя на пациента до диагноза в Европа.

Материали:

Фигура 1. Среден брой години на забавяне на диагнозата в държавите от IMAS (участници N: 2 652)

Таблица 1. Връзки между социодемографски и свързани със заболяването променливи и забавяне на диагнозата (участници N: 2 652)

ПроменливаЗабавяне на диагнозата (години)Средно ± СОСтойност на вероятност P
Възрастови групи
18-344.4 ± 5.5< 0.001
35-514.4 ± 5.5
52-684.4 ± 5.5
>684.4 ± 5.5
Пол
Мъже6.1 ± 7.4< 0.001
Жени8.2 ± 8.9
Образование
Няма завършено8.0 ± 10.70.397
Основно7.6 ± 8.9
Средно7.6 ± 8.4
Университет7.3 ± 8.3
Професия
Физически труд6.7 ± 8.30.163
Нефизически труд7.3 ± 8.4
Диагноза от ревматолог
Да7.9 ± 8.7<0.001
Не5.7 ± 7.3
HLA-B27
Положителен8.3 ± 8.30.775
Отрицателен8.7 ± 9.0
Увеит (някога)
Да8.0 ± 8.30.098
Не7.6 ± 8.4
Възпалителна болест на червата (някога) 
Да7.7 ± 8.7
Не7.5 ± 8.50.944

Таблица 2. Регресионен анализ между социодемографски и клинични променливи във връзка със забавяне на диагнозата

ПроменливаЕднофакторна линейна регресияМногофакторна стъпкова линейна регресия
B95% ДИB95% ДИ
Възраст при поява на симптоми-0.289-0.316, -0.262-0.321-0.390, -0.253
Женски пол2.0991.442, 2.755НПНП
Зает, физически труд-0.604-1.953, 0.746НПНП
Образование, университет-0.343-0.986, 0.299НПНП
Диагноза от ревматолог, да2.1171.321, 2.913НПНП
Брой здравни специалисти, с които са проведени прегледи преди диагноза1.7231.486, 1.9601.2580.739, 1.776
HLA-B27, положителен-0.471-1.347, 0.404НПНП
Увеит (някога), да0.463-0.392, 1.319НПНП
Възпалителна болест на червата (някога), да0.123-0.971, 1.217НПНП

За изследването: Финансира се от Novartis Pharma AG

2021 – Световни дни за информираност за болест на Бехтерев

Световният ден за информираност за болест на Бехтерев (накратко – АС) е ежегодно събитие, посветено на хората с аксиален спондилоартрит. Отбелязва се в целия свят в първата събота на месец май с изключение на случаите, когато първата събота през май се пада празникът 1 май, който се отбелязва в много държави. Точно така е през 2021 г. На Световния ден за АС членовете ни и други хора, които ни подкрепят, организират дейности за повишаване на информираността за аксиалния спондилоартрит и свързаните заболявания. В Международната федерация по аксиален спондилоартрит (ASIF) членуват 51 пациентски организации от 42 страни.

Каква е разликата между Аксиален спондиартрит, болест на Бехтерев, Анкилозиращ спондилит, неренгенографски спондиартрит? Нека да си припомним инфографиката публикувана миналата годината.

Международната федерация има удоволствието да представи отново Световния ден за АС, който тази година ще бъде отбелязан в събота, 8 май. Въпреки породените от пандемията усложнения Световният ден за АС през 2020 г. постигна голям успех. Благодарение на големия брой държави, които взеха участие, посланието бе наистина глобално, а кампанията в социалните медии постигна фантастични резултати.

Цел на Световния ден за информираност за болест на Бехтерев

Световният ден за АС е посветен на хората, които живеят с аксиален спондилоартрит. Аксиалният спондилоартрит е ревматично възпалително заболяване, което засяга предимно  гръбнака и сакроилиачните стави, като в някои европейски държави се нарича болест на Бехтерев. То може да доведе до хронична болка, структурни вреди и увреждания.

 • Повишаване на информираността

Аксиалният спондилоартрит засяга милиони хора по света. Целта на Световния ден за АС е да повиши информираността за това заболяване и за последствията, които то има за живота на хората, тъй като засяга не само физическото, но и умственото здраве.

 • Споделяне на информация

Аксиалният спондилоартрит е относително непознато заболяване. На Световния ден за АС разпространяваме информация за него.

 • Създаване на връзки

Бихме искали на този ден всички да установим връзка, да окажем подкрепа и да се погрижим един за друг. Това може да бъде под формата на виртуално събитие, отзиви на постове в социалните медии или споделяне на лични истории.

Тема на Световния ден за информираност за болест на Бехтерев през 2021 г. 

ЗАЕДНО – Аксиалният спондилоартрит и емоционалното благосъстояние

Основната тема е разделена на три категории:

 Научаване: Умствено здраве, емоционално благосъстояние и аксиален спондилоартрит
 Управление: Как да намалим стреса, тревожността и депресията и как да подобрим емоционалното си благосъстояние
 Подкрепа: Как да потърсим помощ и подкрепа за емоционалното си здраве

Основни послания

Научаване

Умствено здраве, емоционално благосъстояние и аксиален спондилоартрит 

 • Аксиалният спондилоартрит е възпалително заболяване, което се свързва с възпалителна болка в гърба, която се подобрява с физическа дейност и се влошава при почивка и която води до нощна и сутрешна болка и скованост. Аксиалният спондилоартрит засяга по-млади хора (обикновено се проявява на възраст между 15 и 45 години) и обхваща нерадиографски АС и анкилозиращ спондилит. 
 • Емоционалното благосъстояние е способността да изпитваме, управляване и изразяваме чувства по подходящ начин. Доброто емоционално здраве е важно за изграждането на устойчивост, самоосъзнаване и цялостно удовлетворение. Да имаме добро емоционално благосъстояние не означава да сме щастливи винаги и да нямаме отрицателни емоции. То е свързано с уменията и ресурсите да управляваме ежедневието си. 
 • Диагнозата хронично заболяване като аксиалния спондилоартрит променя живота изцяло и може да доведе до депресия и чувство на загуба. Изследванията показват, че стресът, тревожността и отрицателните чувства може да влошат симптомите на аксиалния спондилоартрит, да понижат прага на болка и да засегнат емоционалното благосъстояние. 61% от хората с аксиален спондилоартрит споделят, че изпитват проблеми с умственото здраве. 
 • Все повече хора са вкъщи и практикуват социално дистанциране, което прави по-важно от всякога да се управлява благосъстоянието. Има подкрепа: свържете се с близка до Вас пациентска асоциация по аксиален спондилоартрит. 

Управление

Как да намалим стреса, тревожността и депресията и как да подобрим емоционалното си благосъстояние 

 • Изследванията на депресията и тревожността показват, че психологическите и физическите ползи на физическата активност може да помогнат за подобряване на настроението, намаляване на тревожността и подобряване на симптомите на аксиалния спондилоартрит. 
 • Установете какво Ви харесва да правите. Замислете се какви видове физически дейности извършвате най-често и кога е най-вероятно да поддържате физическата си дейност редовно. Правете това, което Ви харесва. Не се отказвайте. Ако не знаете как да започнете, вижте деня „С крачки срещу АС“. 
 • Правете физически упражнения всеки ден. Поставете си малки цели и постепенно ги увеличавайте. Това ще помогне на тялото да се подобри, на ума да се съсредоточи и на емоциите Ви да бъдат по-балансирани. Не губете концентрация, дори и да изпитвате болка и никога не се отказвайте. 
 • Благодарността може да помогне за облекчаване на стреса и тревожността, като насочва мислите Ви към положителните неща в живота. Помислете кои 3 неща Ви се получиха добре днес. Полезно е да си обръщате внимание и да си намерите хоби, да медитирате, да планирате бъдещо събитие, да се разходите сред природата или да отидете на спа. 

Подкрепа

 

Как да потърсим помощ и подкрепа за емоционалното си здраве 

 • Пациентите, които членуват в пациентска организация, обикновено имат по-добро умствено здраве и резултати при справянето със заболяването, защото са част от общност. Станете част от такава организация. Ще можете да откриете достоверна информация, групи за подкрепа, образователни материали и още много. 
 • Да признаем, че се нуждаем от емоционална подкрепа, не е признак на слабост. Точно обратното: това е признак на сила. Не се притеснявайте да потърсите помощта на група или терапевт. Вие не сте сами. Ако е необходимо, поговорете за емоционалното си здраве с Вашия лекар. 
 • Да се погрижим за емоционалното си здраве е също толкова важно, както и грижата за физическото здраве. Това ни помага да изграждаме устойчивост на стрес, задълбочава взаимоотношенията, изгражда самоувереност и повишава енергията. Потърсете подкрепа в групи в социалните медии като Facebook и WhatsApp. Има много групи, които биха Ви помогнали. Отделете време да откриете тази, която е най-подходяща за Вас. 
 • Нека емоционалното здраве бъде Ваш приоритет. Това ще окаже значителен ефект върху физическото Ви състояние. Поговорете с човек, на когото имате доверие, или с професионалист. 

Как да се включите: дейности за Световния ден за АС 

Глобален форум за спондилоартрита 2021 г. 

Безплатно виртуално събитие на 6 – 8 май 2021 г. с участието на ревматолози и здравни експерти, които ще обсъдят някои от най-важните теми, свързани със спондилоартрита. След темите са: COVID-19 и СА: Какво научихме досега; Емоционален ефект на живота със СА; Холистична, алтернативна и лайфстайл медицина и други.

Важно: Сдружението е направило всичко необходимо интервютата да са на български и всички хора в България да може да се информират за последните новости.

Пълна програма на виртулно световно събитие с лектори и теми

За да гледате интервютата между 6 и 8 май 2021 година е необходимо да се регистрирате предварително. Направете го тук –> https://spondyloarthritissummit.vfairs.com

С крачки срещу болест на Бехтерев

„С крачки срещу АС“ е виртуално събитие за ходене с цел да бъдем активни и да раздвижим ставите си. Можете да участвате индивидуално или във виртуален екип. Задачата е да отброявате и записвате крачките, които правите. Знаем, че настоящото положение не е лесно за дълги разходки, но дори кратка разхода около мястото, където живеем, е идеална за раздвижване. Също така можете да превърнете в крачки различни дейности като градинарство, плуване или йога.

Регистрация за отчитане на крачките е отворена. Направете профил тук –> https://walkyourasoff.com

Бъдете активни и споделете с нас вашите инициативи

Световната организация иска да разбере как отбелязвате световният ден за повишаване на информираност за болест на Бехтерев. Направете снимки, направете видео с вашите активност, с ваши близки, популярни личности и ги сложете на сайта на световната организация. Направете го следният линк –> https://asif.info/worldasday/

Записване групова рехабилитация Баня Карлово – (23.06-25.06)2021

Преди да се запишете се запознайте с информацията:

– Условия и документи за постъпване по клинична пътека >> https://drive.google.com/file/d/0BxgDCFgTBmKeeDlRVF9xX1hwbU0/view?usp=sharing

–  Линк за форма за записване >> 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY9uQyPc7prZgvZ4wE6lclyaES-LL-_AHypX_Qv1zlzGoDJQ/viewform?usp=sf_link

Срок за записване: 03.03.2021г.