Кореспондеция с НЗОК, МЗ, национални и международни институции и организации.

[231 / 02.02.17] Писмо за създаване на отделна клинична пътека за провеждане на физиотерапия и рехабилитация на хора с болест на Бехтерев

изх. № 231 / 02.02.2017 До Министър на здравеопазването Д-р Илко Семерджиев Национална здравноосигурителна каса д-р Глинка Комитов Български Лекарски Съюз Д-р Венцислав Грозев Копие до Българско дружество по ревматология проф. Румен Стоилов Асоциация по

[224] Отговор Министър на здравеопазването, д-р Петър Москов

На линк отдолу може да се запознаете с отговор на МЗ, свързано с писмо на Омбудсман до тях и във връзка с наше писмо до Омбудсман 224 от 12.04.2016г. Отговор-МЗ_2016-11-01_18-06-41

ВАС срещу НЗОК (рунд 3)

За пореден път получаваме решение на ВАС, с което се обявяват "Изискванията за лечение с биологично" като нищожни.   Повече информация и документи по делото може да прочетете отдолу. Документи по адм.д. № 11860/2015 Върховен административен

[225 / 12.04.2016] – Писмо до НЗОК за провеждане на среща в периода 12 – 19 април 2016 г., на която да обсъдим начините за провеждане на лечение на пациентите с ревматични заболявания и изискванията за диспансеризация

ДО: д-р Глинка Комитов Управител на НЗОК КОПИЕ ДО: Иванка Кръстева Подуправител на НЗОК Д-р Стаменова експерт в НЗОК Уважаеми госпожи и господа, Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение

[224 / 12.04.2016] Писмо до Омбудсман за среща

Вх. №: 3335/12.04.2016 Изх. № 224/12.04.2016 ДО: Г-жа Мая Манолова Омбудсман на Република България гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон” № 22 ПОКАНА От Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на