Тази секция е за членове на сдружението и съдържа видео с упражнения, семинари и информация предоставена от различни източници за членовете на сдружението и други. Достъп имат само членове на БСБББ – АС.

Съдебно решение и промени в Управителен съвет на БСБББ – АС (2015)

Запознайте се със съдебно решение и промени в Управителен съвет на сдружението след проведеното Общо събрание на 28.03.2015г.