Говорете, за да бъдете чути #axSpATalktobeHeard

„Вълна на облекчение премина през мене, след като говорих открито за това как axSpA наистина ме е засегнал и какво въздействие има върху толкова много области от живота ми.“ Маранда ван Дам, Южна Африка


Между февруари и април 2022 г. кампанията „Talk to be Heard“ ще насърчи хората с axSpA да говорят за това как им влияе тяхното състояние.

Следете социалните канали на сдружението ( https://www.facebook.com/behterev ) , за да провеждаме заедно разговора. Ще споделяме различни теми и съобщения, които ще имате възможност да споделяте и коментирате. В социалните медии като коментари и споделяния използвайте #axSpATalktobeHeard .

 • С ревматолога – защото само чрез обсъждане на реалностите на axSpA, ревматолозите и техните пациенти могат да работят заедно, за да подобрят грижите
 • Със семейството и приятелите – защото те са източник на подкрепа за хората, живеещи с axSpA
 • С общността на хората с axSpA – защото чрез споделяне на опит може да се помогне на други хора да живеят с axSpA

Какво е аксиален спондилоартрит и „Talk to be Heard“: 

 • Аксиалният спондилоартрит (axSpA) е хроничен възпалителен артрит, при който основният симптом е болка в гърба и най-често се проявява при хората в средата на 20-те им години1, 2. 
 • Между 25 и 54 милиона души имат axSpA глобално и чакат средно 7 години за поставяне на точна диагноза3,5,12.
 • Поради начина, по който axSpA засяга тялото на човека, той може да има опустошително въздействие върху много аспекти от ежедневието, особено когато става въпрос за работа, семейство и взаимоотношения, с1
  • Повече от 60% са в риск от лошо психично здраве5,6,13 
  • 2/3 са изправени пред проблеми, свързани с работата, като взимане на отпуск по болест или намаляване на работните часове7
  • 1 от 3 страдат от влошаващи се взаимоотношения с партньора8
 • Животът с axSpA може да доведе до изолация и да бъде труден, както поради начина, по който засяга живота на човек, така и поради сложността да се стигне до диагноза и лечение9, 10
 • След повтарящи се разочарования и уволнения, може да е естествено за хората, живеещи с това заболяване, да спрат да говорят за това как им влияе axSpA – с техните партньори или дори с техния ревматолог11.
  • 1 от 3 души, живеещи с axSpA, не са обсъдили своите цели за лечение със своя лекар5
 • Novartis и ASIF заедно имат за цел да променят диалога между хората, живеещи с axSpA, и тяхната система за подкрепа, от приятели и семейство, до техните ревматолози и други болногледачи. С „Talk to be Heard“ се надяваме да осигурим пространство, което:
 • Вдъхновява хората, живеещи с axSpA, да говорят открито за своето заболяване отвъд симптомите
 • Валидира опита на хората, живеещи с axSpA, като им показва, че не са сами и са част от световна общност
 • Насърчава увереността чрез общността и насърчава хората с axSpA да провеждат честни разговори с техните лекари и партньори 

Призив за действие 

Отделете време да говорите за Вашия axSpA. Обсъждането на начина как той Ви влияе с Вашия ревматолог или любим човек е важна стъпка към определянето на приоритети за Вас и Вашето здраве.

 • Talk to be Heard – защото споделяйки на Вашия ревматолог за реалността, свързана с Вашия axSpA, можете да работите заедно, за да подобрите грижите за Вас
 • Talk to be Heard – защото Вашето семейство и приятели Ви обичат и могат да направят живота Ви по-лесен, когато се борите с Вашия axSpA 
 • Talk to be Heard – защото споделяйки своя опит, ще помогнете на други хора да живеят с axSpA

Прочетете и споделете ръководство за обсъждане на аксиален спондилит.


Библиография

1.    Mease PJ, Van Der Heijde D, Karki C, et al. Characterization of Patients With Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis in the US-Based Corrona Registry. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018;70:1661-1670.

2.    National Axial Spondyloarthritis Society. Facts & Figures [online]. Available from: https://nass.co.uk/about-as/as-facts-and-figures/ [Last accessed: October 2021].

3.    Jacquemin C, Maksymowych WP, Boonen A, et al. Patient-reported Flares in Ankylosing Spondylitis: A Cross-sectional Analysis of 234 Patients. J Rheumatol. 2017;44:425-430.

4.    Stolwijk C, van Onna M, Boonen A, et al. Global Prevalence of Spondyloarthritis: A Systematic Review and Meta-Regression Analysis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016;68:1320-31.

5.    Garrido-Cumbrera M, Poddubnyy D, Gossec L, et al. The European Map of Axial Spondyloarthritis: Capturing the Patient Perspective-an Analysis of 2846 Patients Across 13 Countries. Curr Rheumatol Rep. 2019;21:19.

6.    Garrido-Cumbrera M, Galvez-Ruiz D, Gossec L, et al. Psychological Distress in Patients with Axial Spondyloarthritis in Europe. Results from the European Map of Axial Spondyloarthritis Survey [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2018; 70(suppl 10). https://asif.info/wp-content/uploads/2018/04/ACR-Psych-Distress.pdf 

7.    Garrido-Cumbrera M, Bundy C, Navarro- Compán V, et al. Patient-reported Impact of Axial Spondyloarthritis on Working Life: Results from the EMAS survey. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021;73:1826-1833

8.    Garrido-Cumbrera M, Navarro-Compán V, Bundy C on behalf of EMAS Working Group, et al. SAT0374 ONSET OF AXIAL SPONDYLOARTHRITIS REPERCUSSIONS ON PATIENTS’ SOCIAL AND FAMILY LIFE: RESULTS FROM THE EUROPEAN MAP OF AXIAL SPONDYLOARTHRITIS (EMAS). Ann Rheum Dis. 2020;79:1134-1135.

9.    Ritchlin C and Adamopoulos IE. Axial spondyloarthritis: new advances in diagnosis and management. BMJ. 2021;372:m4447.

10.    Strand V and Singh JA. Patient Burden of Axial Spondyloarthritis. J Clin Rheumatol. 2017;23:383-391.

11.    Novartis data on file. axSpA Market Research. 

12.     United Nations. World Population Prospects 2019 Highlights13.     Sánchez-López, Maria & Roman, Ana & Dresch, Virginia & García-Quintáns, Lorena & Rodrigo-Holgado, Irene. (2016). Women Are More at Risk of Poor Mental Health: Mental Health of Spanish Nurses Measured by the GHQ-12. Women’s Health Bulletin. 3. 10.17795/whb-29603.

Покана за Общо събрание – 17.07.2021

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 (Google Maps местоположение) от 13:00 часа на 17.07.2021 година, при следния дневен ред:

 1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2020 до 31.12.2020 година;
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 година;
 3. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2022 година;
 4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

При невъзможност за присъствие, използвайте пълномощно – натисни тук за изтегляне на бланка.

Проучване за забавяне на диагноза болест на Бехтерев

Установяване на параметри, свързани със забавянето на диагнозата при аксиален спондилоартрит: резултати от изследването „Европейска карта на аксиалния спондилоартрит“ (IMAS)

Марко Гаридо-Кумбрера*1,2, Виктория Наваро-Компан3, Кристин Бънди4, Радж Махапатра5, Сузи Макри6, Хосе Кореа-Фернандес1, Лаура Кристен7, Карлос Хесус Делгадо-Домингес1, Денис Поддубний8,9

1 Изследвания на здравето и териториите, Университет в Севиля, Испания

2 Испанска федерация на асоциациите по спондилоартрит, Мадрид, Испания

3 Университетска болница Ла Пас, Мадрид, Испания

4 Университет в Кардиф, Обединено Кралство

5 Международна федерация по аксиален спондилоартрит, Лондон, Обединено кралство

6 Лига против ревматизма в Кипър, Никозия, Кипър

7 Novartis Pharma AG, Базел, Швейцария

8 Charité-Universitätsmedizin Berlin, Берлин, Германия

9 Немски научноизследователски център в областта на ревматизма, Берлин, Германия

от името на Работната група на IMAS

Обща информация:

Ранното поставяне на диагнозата аксиален спондилоартрит (АксСПА) е изключително важно за навременния достъп до специализирани грижи и лечение.

Цели:

Да се направи оценка на настоящото състояние на забавянето на диагностициране  на АксСПА и да се установят параметрите, свързани с увеличаващото се забавяне в европейската извадка.

Методи:

Анализирани са данни от неизбрани пациенти, които участват в изследването „Европейска карта на аксиалния спондилоартрит“ (IMAS) чрез онлайн въпросник (2017-2018) в 13 държави. Средните различия в забавянето на диагнозата са анализирани с тестове на Ман-Уитни и Крускал-Уолис, като предвид са взети социодемографски и свързани със заболяването фактори. Направен е многофакторен линеен регресионен анализ с цел установяване на относителната тежест на свързаните параметри при определяне забавянето на диагнозата.

Резултати:

В IMAS участват 2 846 пациенти. Средната възраст е 43.9 години, 61.3% от участниците са жени, 48.1% имат университетско образование, 53.9% са безработни. От общия брой 2 846 участници, 2 652 са предоставили данни за изчисляване на забавяне на диагнозата. Средната възраст при поява на симптомите е 26.6 ± 11.1, средната възраст при поставяне на диагнозата е 33.7 ± 11.5, средното забавяне на диагнозата е 7.4 ± 8.4 (фигура 1). В двуфакторния анализ следните променливи се свързват с по-голямо забавяне на диагнозата: по-голяма възраст, женски пол, поставяне на диагноза от ревматолог (таблица 1). В многофакторния регресионен анализ със забавянето на диагнозата се свързват по-малка възраст при поява на симптомите, брой здравни специалисти, с които са проведени прегледи преди диагнозата (таблица 2).

Заключение:

В тази голяма извадка от пациенти с АксСПА от 13 европейски държави средното забавяне на диагнозата е повече от седем години. Фактът, че един от параметрите, свързани най-сериозно със забавянето на диагнозата, е броят здравни специалисти, с които са проведени прегледи преди диагнозата, показва, че е налице необходимост от спешни действия за намаляване на неправилното насочване с цел съкращаване на пътя на пациента до диагноза в Европа.

Материали:

Фигура 1. Среден брой години на забавяне на диагнозата в държавите от IMAS (участници N: 2 652)

Таблица 1. Връзки между социодемографски и свързани със заболяването променливи и забавяне на диагнозата (участници N: 2 652)

ПроменливаЗабавяне на диагнозата (години)Средно ± СОСтойност на вероятност P
Възрастови групи
18-344.4 ± 5.5< 0.001
35-514.4 ± 5.5
52-684.4 ± 5.5
>684.4 ± 5.5
Пол
Мъже6.1 ± 7.4< 0.001
Жени8.2 ± 8.9
Образование
Няма завършено8.0 ± 10.70.397
Основно7.6 ± 8.9
Средно7.6 ± 8.4
Университет7.3 ± 8.3
Професия
Физически труд6.7 ± 8.30.163
Нефизически труд7.3 ± 8.4
Диагноза от ревматолог
Да7.9 ± 8.7<0.001
Не5.7 ± 7.3
HLA-B27
Положителен8.3 ± 8.30.775
Отрицателен8.7 ± 9.0
Увеит (някога)
Да8.0 ± 8.30.098
Не7.6 ± 8.4
Възпалителна болест на червата (някога) 
Да7.7 ± 8.7
Не7.5 ± 8.50.944

Таблица 2. Регресионен анализ между социодемографски и клинични променливи във връзка със забавяне на диагнозата

ПроменливаЕднофакторна линейна регресияМногофакторна стъпкова линейна регресия
B95% ДИB95% ДИ
Възраст при поява на симптоми-0.289-0.316, -0.262-0.321-0.390, -0.253
Женски пол2.0991.442, 2.755НПНП
Зает, физически труд-0.604-1.953, 0.746НПНП
Образование, университет-0.343-0.986, 0.299НПНП
Диагноза от ревматолог, да2.1171.321, 2.913НПНП
Брой здравни специалисти, с които са проведени прегледи преди диагноза1.7231.486, 1.9601.2580.739, 1.776
HLA-B27, положителен-0.471-1.347, 0.404НПНП
Увеит (някога), да0.463-0.392, 1.319НПНП
Възпалителна болест на червата (някога), да0.123-0.971, 1.217НПНП

За изследването: Финансира се от Novartis Pharma AG

Покана за Общо събрание – 31.10.2020

Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 (Google Maps местоположение) от 13:00 часа на 31.10.2020 година, при следния дневен ред:

 1. Доклад за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2019 до 31.12.2019 година;
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година;
 3. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2020 година;
 4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.

При невъзможност за присъствие, използвайте пълномощно – натисни тук за изтегляне на бланка.

Какво е Аксиален спондиартрит?

Аксиален спондилиартрит (АксС или АксСпа) е болезнено, хронично, възпалително заболяване, което засяга предимно гръбначният стълб и сакроилиачните стави (СИС). Включва нерентгенографски АксСпа (нр-АксСпа) и рентгенографски АскСпа, извествен още като анкилозиращ спондилит (АС) или болест на Бехтерев.