Tag: артирт

  • [195 / 17.01.2015] Писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015

    Изх. № 195 / 17.01.2015г. ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДО Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДО Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ДО ПРОФ. ТРОЙЧО ТРОЕВ НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

  • БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ (СПОНДИЛОАРТРИТ) И ХИРУРГИЯ

    Ключът за оптималния следоперативен резултат е предварителното планиране Хирургията винаги изисква внимателно размишление и се счита за рискова за всеки пациент, но още повече за хората с болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилит) или сродно състояние. Усложнения, включително неоткрити фрактури и кървене, могат да настъпят, ако не е положена необходимата грижа преди и по време на хирургичната процедура.…

  • В брой 7 на Информационен бюлетин четете…

    [download id=”24″] Покана за общо събрание на БСБББ – АС; Информация и консултация; Световен ден за борба с артрита; Кръгла маса “Годни за работа”; Семинар – обучение в Шумен; Международна дейност; [download id=”24″]