[221/29.02.2016] – Писмо до Надзорен съвет НЗОК за прилагане неотменените изискванията от 01.03.2014г. във връзка с решение на ВАС

[download id=”127″]

вх. № НС-12-00-5/29.02.16

изх. № 221/29.02.16

До Надзорен съвет
Национала здравноосигурителна каса

 

Относно: “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ” и окончателно определение на петчленен състав на ВАС от 12.02.2016г.

 

Уважаеми членове на Надзорен съвет,

Във връзка с решение на петчленен състав на ВАС от 12.02.2016 за спиране действието на утвърдените от Управител на НЗОК през 2015г. изисвания за лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ, Ви молим да вземете отношение и дадете отговор на следният въпрос:

Кога ще бъдат отменени текущите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ и ще започнат да се прилагат неотменените изискванията от 01.03.2014г.

Прилагаме копие от определение на петчленен съства на ВАС от 12.02.2016г., което не подлежи на обжалване.

29.02.2016г., гр. София

Роза Чеглайска, Председател АПРА

Живко Янков, Председател БСБББ-АС

[download id=”127″]

Важно съобщение (препоръка) относно актуализирани изисквания за лечение с биологични лекарства

595

Съобщение във връзка с актуализация на Изисквания за лечение с биологични медикаменти поставени на сайта на НЗОК в сила от 01.11.2015г.

Сдружението препоръчва на всички хората, които имат подготвени документи за лечение с биологични лекарства след 01.11.2015г. да се свържат с лекуващият ревматолог, за да получат подписано и подпечатано приложение според актуализараните от НЗОК изисквания. Приложението трябва да е в сила от 01.11.2015г. както е показано на образеца отдолу. 

След като получите подписаното и подпечатано приложение трябва да го внесете в РЗОК. По този начин ще гарантирате, че лечението няма да ви се отложи поради попълненто старо приложение.

/!\ Ако получите писмен отказ от РЗОК или НЗОК се свържете със сдружението (office@spondylitisbg.org), като в сигнала до нас ни изпратите сканирано копие от отказа.

Screen Shot 2015-12-11 at 21.56.15

Screen Shot 2015-12-11 at 22.03.19

Свалете актуализираните изисквания тук –> [download id=”123″]