Tag: биологично лекарство

  • Важно: Примерно писмо при отлагане или отказ за отпускане на биологично лекарство

    /!\ На основание взетото решение за незадължителност за наличие на диспансерен преглед от проведена среща на 15.10.2015 г. между пациентски организации, защитаващи правата ни, национален консултат по ревматология, председател на Българско дружество по ревматология, д-р Николай Ингилизов – Директор Дирекция „ Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане”, д-р Величка Стаменова -Началник на…