В брой 1-2 / 2013 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”29″]

 • Информация и консултация;
 • Покана за Общо събрание – БСБББ – АС;
 • Покана за участие в регионален форум ”Сега вече знаете”- ВАРНА
 • Среща на регионалните представители на БСБББ-АС в Пловдив;
 • Календар  на БСБББ за 2013;
 • Проект на ОПРЗБ за подобряване на административното обслужване в клиниките и отделенията по ревматология;
 • Групова рехабилитация – Овча Купел
 • Семинар-”Оптимизиране на нормативната уредба за лекарствена политика извън обхвата на Европейската правна рамка”

[download id=”29″]

В брой 7 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”24″]

 • Покана за общо събрание на БСБББ – АС;
 • Информация и консултация;
 • Световен ден за борба с артрита;
 • Кръгла маса “Годни за работа”;
 • Семинар – обучение в Шумен;
 • Международна дейност;

[download id=”24″]

 

В брой 6 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”23″]

 • Регионална среща Благоевград 2012;
 • Първа конференция на Агора;
 • Пациенти с ревматологични заболявания – живот  между болка и надежда;
 • Информация и консултация;
 • Защита права и интереси;
 • Други събития’

[download id=”23″]

 

В брой 2 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”16″]

– Хората с увреждания продължават да заплащат по-ниска такса за паспорт;
– Регламент на МЗ за процент нетрудоспособност от ТЕЛК;
– Чакаме по-малко в Клиниката по ревматология“Урвич”?;
– Представители на Български пациентски форум на среща в МТСП;
– Как се отбеляза Световния ден за борба с болест на Бехтерев;
– Рехабилитацията продължава;
– Хората с болестта на Лупус плащат по 1000 лв. за животоспасяващо лекарство;

[download id=”16″]