Home » Archive

Articles tagged with: енбрел

Featured, Headline, Новини, Официална кореспонденция »

[17 Dec 2014 | No Comment | ]
[193 / 17.12.2014] – Писмо до ИАЛ получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

изх. № 193 / 16.12.2014г.
До
ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ
 
Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.
 
Уважаема доц. Стоименова,
Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска …

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[1 Jul 2014 | No Comment | ]
[177 / 30.06.2014] Становище до НЗОК относно лечението на хора с болест на Бехтерев

изх. № 177 / 30.06.2014г.
НС-12-00-113/01.07.14г.
НЗОК 15-02-37/01.07.14г.
До:
Д-р Бойко Пенков
Председател на НС на НЗОК
Членовете на
Надзорния съвет на НЗОК
Д-р Румяна Тодорова
Управител на НЗОК
СТАНОВИЩЕ
 
Относно: Лечението на хора с болест на Бехтерев в България.
 
Уважаеми д-р Пенков,
Уважаема д-р Тодорова,
Уважаеми членове на Надзорен съвет,
Според медицинските специалисти по ревматология отговорящи за нашето заболяване, биологичното лечение е единствената доказана терапията, която забавя и спира възпалителният процес при болест на Бехтерев.
За нас е важно, хората с болест на Бехтерев да имат достъп до всеки вид медикаментозно лечение, което може да спре възпалителният процес водещ до физическа болка и тежки необратими …

Featured, Новини »

[26 Feb 2014 | One Comment | ]
[В сила от 01.03.2014г.] Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ

В сила от 01.03.2014г. , и качени на сайта на НЗОК са новите “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ”.
Внимание! При подаване на документи се уверете, че вашият ревматолог има последните изисквания на НЗОК.

Изтеглете новите изисквания директно от сайта на НЗОК като натиснете тук.

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[22 Aug 2013 | No Comment | ]
Отговор НЗОК – Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013]

Отговор на НЗОК – Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013]

Свали отговора в PDF

Официална кореспонденция »

[20 Jun 2013 | No Comment | ]
Отговор НЗОК – нови изисквания в сила от 15.03.2013г. изх. 146

Отговор НЗОК във връзка с писмо на БСБББ – АС (изх. 146) относно Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

изтегли в PDF

Новини »

[20 May 2013 | No Comment | ]
Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК [ 149 / 13.05.2013] [15-02-23/13.05.2013]

БСБББ – АС изх. № 149 / 13.05.2013
НЗОК вх. № 15-02-23/13.05.2013
До: д-р Пламен Цеков
Управител
НЗОК
ул. Кричим №1
 Копие:
г-жа Нина Първанова
Директор Дирекция „Лекарствена политика”
НЗОК
ул. Кричим №1
Относно: Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК
Уважаеми д-р Цеков,
Обръщаме се към Вас във връзка с публикуваните на 1-ви Май 2013 от страна на НЗОК нови кодове на лекарствен продукт за лечение на възпалителни ставни заболявания:
1.         Enbrel® (etanercept) 50 мг – код LF213
2.         Enbrel® (etanercept) 25 мг – код LF214
В много практики на специалисти по ревматология  и общо-практикуващи …

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[27 Mar 2013 | No Comment | ]
Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013
ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013
До д-р Пламен Цеков
Управител на Национална Здравноосигурителна каса
 Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ
Уважаеми г-н Управител,
При лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ има празнини и неясноти.
В настоящите Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювениленартрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 01.05.2012г. липсва  информация за сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе, след подаване …

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[27 Mar 2013 | No Comment | ]
Писмо за забавяне издаване на протоколи на НЗОК [15-02-15 / 08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  142 / 25.02.2013
ОПРЗБ       изх. №75 / 25.02.2013
До д-р Пламен Цеков
Управител на Национална Здравноосигурителна каса
Относно: Забавяне издаване на протоколи на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ
Уважаеми г-н Управител,
Пишем Ви по повод продължаващата практика на НЗОК да забавя издаването на  протоколи за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ.
Припомняме Ви , че по този случай сме сигнализирали през 2010 година (НЗОК вх. № 15-02-61 …

Headline, Новини, Официална кореспонденция »

[26 Aug 2012 | No Comment | ]
Отговор НЗОК 117 от 13.06.2012 за забавяне на протоколи

Мили приятели,
Може да видите отговора на НЗОК за забавяне на протоколи. На този линк може да видите писмото, което пуснахме с изх. ном. 117 от 13.06.2012.
Моля да напишете вашият коментар. Доволни ли сте от отговора?

Featured, Headline, Новини, Официална кореспонденция »

[11 Aug 2012 | No Comment | ]
Писмо до НЗОК и МЗ за липса на редовни Експертни лекарски комисии през летните месеци

Писмо до Министерство на здравеопазването:

Писмо до Национална здравноосигурителна каса: