[215 / 30.10.2015] – Становище проект за изменения на НЗОК за лечение с биологични лекарства

До Националната здравноосигурителна каса София, ул. Кричим № 1 от Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит -АПРА” адрес София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19 от Българско Сдружение на болните от болестта

[210 / 07.10.2015] ЗДОИ до НЗОК за одобрени протоколи за лечение с биологична терапия през 2015г.

БСБББ - АС Изх. № 210 / 06.10.2015г. НС Вх. № НС-12-00-31 / 07.10.15 НЗОК Вх. № 24-03-84 / 07.10.15 ДО
 УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДО
 НАДЗОРЕН СЪВЕТ НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКО

[203/18.06.2015] – Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

203/18.06.2015г. ДО Д-р Глинка Комитов Директор на НЗОК КОПИЕ ДО Д-р Николай Ингилизов Директор Дирекция „ Лекарственипродукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане"                                                              Относно: Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

Какво да направя ако протокола за лечение е забавен от НЗОК?

Ако протокола за лечение ви е забавен от НЗОК повече от 1 месец (за тези, които са за продължение) или повече от 2 месеца (за тези, които са за започване) от датата на подаване в

[193 / 17.12.2014] – Писмо до ИАЛ получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

изх. № 193 / 16.12.2014г. До ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА   ЗАЯВЛЕНИЕ   ОТ БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС,