Tag Archives: енбрел

Отговор НЗОК – Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013]

Отговор на НЗОК – Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013] Свали отговора в PDF

Отговор НЗОК – нови изисквания в сила от 15.03.2013г. изх. 146

Отговор НЗОК във връзка с писмо на БСБББ – АС (изх. 146) относно Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г. изтегли в PDF

Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК [ 149 / 13.05.2013] [15-02-23/13.05.2013]

БСБББ – АС изх. № 149 / 13.05.2013 НЗОК вх. № 15-02-23/13.05.2013 До: д-р Пламен Цеков Управител НЗОК ул. Кричим №1  Копие: г-жа Нина Първанова Директор Дирекция „Лекарствена политика” НЗОК ул. Кричим №1 Относно: Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК Уважаеми д-р Цеков, Обръщаме се към прочети още »

Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013 ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013 До д-р Пламен Цеков Управител на Национална Здравноосигурителна каса  Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ Уважаеми г-н Управител, При лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ прочети още »

Писмо за забавяне издаване на протоколи на НЗОК [15-02-15 / 08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  142 / 25.02.2013 ОПРЗБ       изх. №75 / 25.02.2013 До д-р Пламен Цеков Управител на Национална Здравноосигурителна каса Относно: Забавяне издаване на протоколи на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ Уважаеми г-н Управител, Пишем Ви по повод продължаващата прочети още »