Home » Archive

Articles tagged with: енбрел

Официална кореспонденция »

[20 Jun 2013 | No Comment | ]
Отговор НЗОК – нови изисквания в сила от 15.03.2013г. изх. 146

Отговор НЗОК във връзка с писмо на БСБББ – АС (изх. 146) относно Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

изтегли в PDF

Новини »

[20 May 2013 | No Comment | ]
Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК [ 149 / 13.05.2013] [15-02-23/13.05.2013]

БСБББ – АС изх. № 149 / 13.05.2013
НЗОК вх. № 15-02-23/13.05.2013
До: д-р Пламен Цеков
Управител
НЗОК
ул. Кричим №1
 Копие:
г-жа Нина Първанова
Директор Дирекция „Лекарствена политика”
НЗОК
ул. Кричим №1
Относно: Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК
Уважаеми д-р Цеков,
Обръщаме се към Вас във връзка с публикуваните на 1-ви Май 2013 от страна на НЗОК нови кодове на лекарствен продукт за лечение на възпалителни ставни заболявания:
1.         Enbrel® (etanercept) 50 мг – код LF213
2.         Enbrel® (etanercept) 25 мг – код LF214
В много практики на специалисти по ревматология  и общо-практикуващи …

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[27 Mar 2013 | No Comment | ]
Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013
ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013
До д-р Пламен Цеков
Управител на Национална Здравноосигурителна каса
 Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ
Уважаеми г-н Управител,
При лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ има празнини и неясноти.
В настоящите Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювениленартрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 01.05.2012г. липсва  информация за сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе, след подаване …

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[27 Mar 2013 | No Comment | ]
Писмо за забавяне издаване на протоколи на НЗОК [15-02-15 / 08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  142 / 25.02.2013
ОПРЗБ       изх. №75 / 25.02.2013
До д-р Пламен Цеков
Управител на Национална Здравноосигурителна каса
Относно: Забавяне издаване на протоколи на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ
Уважаеми г-н Управител,
Пишем Ви по повод продължаващата практика на НЗОК да забавя издаването на  протоколи за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ.
Припомняме Ви , че по този случай сме сигнализирали през 2010 година (НЗОК вх. № 15-02-61 …

Headline, Новини, Официална кореспонденция »

[26 Aug 2012 | No Comment | ]
Отговор НЗОК 117 от 13.06.2012 за забавяне на протоколи

Мили приятели,
Може да видите отговора на НЗОК за забавяне на протоколи. На този линк може да видите писмото, което пуснахме с изх. ном. 117 от 13.06.2012.
Моля да напишете вашият коментар. Доволни ли сте от отговора?