Tag Archives: енбрел

Актуализация на изменени на лекарствени кодове на НЗОК от софтуерни компании, договорни партньори на НЗОК [ 149 / 13.05.2013] [15-02-23/13.05.2013]

БСБББ – АС изх. № 149 / 13.05.2013 НЗОК вх. № 15-02-23/13.05.2013 До: д-р Пламен Цеков Управител НЗОК ул. Кричим №1  Копие: г-жа Нина Първанова Директор Дирекция „Лекарствена политика” НЗОК ул. Кричим №1 Относно: Актуализация на изменени на лекарствени кодове … Continue reading

Posted in Новини | Tagged , , , , , | Leave a comment

Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013 ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013 До д-р Пламен Цеков Управител на Национална Здравноосигурителна каса  Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти … Continue reading

Posted in Featured, Новини, Официална кореспонденция | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Писмо за забавяне издаване на протоколи на НЗОК [15-02-15 / 08.03.2013]

БСБББ – АС  изх. №  142 / 25.02.2013 ОПРЗБ       изх. №75 / 25.02.2013 До д-р Пламен Цеков Управител на Национална Здравноосигурителна каса Относно: Забавяне издаване на протоколи на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит … Continue reading

Posted in Featured, Новини, Официална кореспонденция | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Отговор НЗОК 117 от 13.06.2012 за забавяне на протоколи

Мили приятели, Може да видите отговора на НЗОК за забавяне на протоколи. На този линк може да видите писмото, което пуснахме с изх. ном. 117 от 13.06.2012. Моля да напишете вашият коментар. Доволни ли сте от отговора?

Posted in Headline, Новини, Официална кореспонденция | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Писмо до НЗОК и МЗ за липса на редовни Експертни лекарски комисии през летните месеци

Писмо до Министерство на здравеопазването: Писмо до Национална здравноосигурителна каса:

Posted in Featured, Headline, Новини, Официална кореспонденция | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment