ТЕЛК дискриминира пациенти заради липса на техника

ТЕЛК не взема под внимание рентгенови снимки, които пациентите предоставят на диск. За това алармираха пациенти и лекари в Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Пациент с това заболяване се е явил на редовен преглед в Комисията и е предоставил рентгенова снимка на компютърен диск. Представителите на ТЕЛК, обаче, са заявили, че не разполагат с компютър, на който да разгледат снимката. В резултат на това не са били зачетени и уврежданията, които болният е получил. Предстои преразглеждане на случая от НЕЛК.
Все повече кабинети за рентгенография предпочитат да използват дискове, вместо фотографска плака при рентгеновите снимки. Не всички ТЕЛК-комисии, обаче, са снабдени със съответната техника, за да могат да разчитат изследването. Въпреки това, ТЕЛК не споменава в изискванията си под каква форма пациентът да носи рентгеновата снимка. Последствията са свързани с неадекватна преценка на състоянието на пациента, а обжалването пред НЕЛК отнема време и ресурс, както на болния, така и на институциите.
Предстои Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев да предприеме действия за разрешаването на проблема.

Отговор Министерство на труда и социалната политика за проведената физиотерапия във ВМА [63 / 594]

Текст на благодарственото писмо за проведената физиотерапия във ВМА през месец октомври и ноември:

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВОПАЗВАНЕТО
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

НЕЛИ НЕШЕВА
ДИРЕКТОР НА НЗОК

Д-Р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ
ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В НС

Г-жа БОЙКА НИКОЛОВА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ГЕН. ПРОФ. СТОЯН ТОНЕВ
НАЧАЛНИК НА ВМА

ПОЛК. ДОЦ. ТРОЙЧО ТРОЕВ
НАЧАЛНИК КЛИНИКА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ВМА

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

ОТ
БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Уважаеми дами и господа,

След края на пилотния проект за предоставяне на безплатна физиотерапия на болните от болест на Бехтерев между ВМА и Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев, искаме да изкажем своята благодарност и задоволство. Началникът на Клиниката по физиотерапия и рехабилитация доц. Тройчо Троев беше първият специалист в тази област, който подаде ръка на болните от това заболяване. С това той не само помогна на десетте пациента, които бяха лекувани, но и постави началото на разговори за подобни инициативи и в други болнични заведения, където да се провежда безплатна физиотерапия за нас.
От името на членовете на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев искаме да изкажем своята благодарност и към ръководството на ВМА, в лицето на ген.проф.Стоян Тонев. Поднасяме и своите специални благодарности към екипа на болницата : д-р Мимоза Георгиева и рехабилитаторите – Райна Илиева и Боян Вълчев.
Оставаме и с надеждата, че сътрудничеството ни ще продължи и в бъдеще.
Напомняме и за обещаното съдействие за лечение в санаториум от страна на представителят на Агенция за социално подпомагане г-жа Бойка Николова и членът на Комисията по здравеопазване в НС д-р Лъчезар Иванов на официалната пресконференция, сложила старт на инициативата за безплатна рехабилитация, ще бъдат спазени и ще бъде поставено началото на ползотворно сътрудничество в полза на пациентите.

23.11.2010г.
гр. София
С уважение,
ЦВЕТА АПОСТОЛОВА
СЕКРЕТАР БСБББ – АС