Програма за подкрепа на социално слаби пациенти, кандидатстващи за биологично лечение, чрез предоставяне на безплатни тестове за хепатит и туберкулоза

logo16_300

Мили приятели,

Сдружението стартира програма за подкрепа на социално слаби пациенти, кандидатстващи за биологично лечение, чрез предоставяне на безплатни тестове за хепатит и туберкулоза.

Стъпки за участие в програмата:

Стъпка 1. Личният ви лекар ви насочва с направление за преглед към ревматолог (при положение, че сте хоспитализиран отивате на стъпка 2);

Стъпка 2. Ревматолог ви насочва чрез стандартно медицинско направление за изследване на:

 • квантиферонов тест
 • HBs Ag
 • Anti HCV
 • RF – Ревматоиден фактор

Стъпка 3. Саморъчно попълвате и подписвате ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 );

Стъпка 4. Свързвате се с представител на сдружението за избраната от вас лаборатория. Информация за избор на лабораториите, където се провеждат изследвания по програмата и контактни данни на представители на сдружението може да намерите на стр.2 от ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 ).

Стъпка 5. Представител на сдружението подвърждава начина за получаване на подписаното от вас ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 ).

Стъпка 6. След физическо получаване на ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 ), представител на сдружението подвърждава записването ви в списъка за участие в програмата, както и датата на явяване.

Стъпка 7. Провеждате изследването в избраната от вас лаборатия и в избрания от вас ден.

ЗинИнвест
МБАЛ “Св. Наум”

БСБББ – АС
03.12.2013г.

Писмо до НЗОК относно промяна на МКБ при ревматологичните заболявания [161 / 25.11.2013]

ФБПФ Изходящ номер: 000055
БСБББ – АС Изходящ номер: 161 / 25.11.2013г.

НЗОК Входящ номер: 15-99-17 / 25-11-2013

Дата: 25.11.2013

ДО:

Д-Р  РУМЯНА  ТОДОРОВА

УПРАВИТЕЛ  НА  НЗОК                                                      

                                                   

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА  МАРГАРИТА  ГРОЗДАНОВА

ДИРЕКЦИЯ  ЛЕКАРСТВЕНА 

ПОЛИТИКА  КЪМ   НЗОК  

                                                    

П И С М О

 

ОТ:

ИВАН  ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ФЕДЕРАЦИЯ  „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ  ФОРУМ”

 

ЖИВКО  ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

„БЪЛГАРСКО  СДРУЖЕНИЕ  НА БОЛНИТЕ  ОТ  БОЛЕСТТА НА  БЕХТЕРЕВ“

 ОТНОСНО:  Промяна на МКБ при ревматологичните заболявания и получаване на протоколи при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната    помощ.

Уважаема д-р Тодорова,

Федерация „Български пациентски Форум“ (ФБПФ) и „Българско Сдружение на Болните от болестта на БЕХТЕРЕВ“ (БСБББ) се обръщаме към Вас , за да разберем дали ще има проблеми по издаване на протколи от НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ при смяна на МКБ кодове за някои ревматологични заболявания.

Имаме притеснения, че аптеките няма да имат възможност да изписват лекарства на хора, които се лекуват с горепосочените протоколи след въвеждане на новите МКБ кодове. Не мислим, че е необходимо да Ви казваме, какво означава за тези пациенти забавянето на приема на медикаментите им.

Въпросите, на които бихме искали да получим ясни отговори са:

 1. Какво става с вече издадените протоколи с вписани старите МКБ кодове и заболявания, които важат още няколко месеца, включително и след влизането на новите кодове на 1-ви декември?
 2. Ще има ли гратисен период и ако да – до кога?
 3. Ако трябва да се корегират кодовете и диагнозите в тези протоколи, кой ще има правото на това (РЗОК, ОПЛ или ревматолог) и как точно ще става това?
 4. Кои кодове и кои заболявания да бъдат вписвани в протоколите на пациентите одобрени от експертните комисии след 1-ви декември – новите от ПЛС (МКБ10) или старите фигуриращи в критериите на НЗОК (МКБ9)?
 5. Кога ще бъдат обновени и съответните критерии?

Надяваме се, че осъзнавате ясно нашите притеснение и затова настояваме да получим официално уверение и ангажимент от Ваша страна, че НЗОК ще гарантира да няма прекъсване на лечение и невъзможност за издаване на протоколи по административни причини, което би застрашило здравето и живота на българските граждани с ревматологични заболявания!

С Уважение:

Иван Димитров

Председател на УС на ФБПФ

[download id=”39″]

Не взимайте решения за нас без нас

Не взимайте решения за нас без нас, призова Живко Янков от Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев.

Пациентски организации алармираха вчера, че държавата се опитва по всякакъв начин да ги изолира от Здравната каса (НЗОК).

Проблемът е, че парите, които трябва да обслужват пациентите, ще бъдат разходвани по начин, който в НЗОК сметнат, без да се има предвид мнението на пациентите. Проблемът е, че Касата ще започне да лекува, а не да контролира средствата обясни накратко Иван Димитров от Българския пациентски форум. Това реално означава, че ако лекарят прецени, че дадено лечение е най-подходящо, Касата може да наложи друго с някакъв аргумент.

Не взимайте решения за нас без нас, призова Живко Янков – председател на Българското сдружение на болните от Бехтерев.  zhivko yankov tv7 2013 11 15
Ние не правим медицина, ние правим политика, която трябва да завърши със спестени пари, подчерта Иван Димитров и отбеляза, че Касата се опитва да спестява средства, като глобява лекарите, но реално няма право да го прави. Това не й е вменено, това е задължение на други органи. Въпреки всичко обаче си позволява да налага лимити, да санкционира и т.н., алармира той.

Източник: News7

РЕШЕНИЕ № 5146 В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД гр. София, 23.07.2013 г.

Мили приятели,

Запознайте се с РЕШЕНИЕ № 5146 В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД гр. София, 23.07.2013 г. Документа има отношение към положително решение на Комисия защита от дискриминация (линк).

Адмнистративен съд – гр. София отменя решението на Комисия защита от дискриминация за наличие на дискриминация от страна на държавата. В същото време, текста в който се казва, че има нужда от кръгла маса и обсъждане на въпроса остава в сила. Това изисква добрата воля на Министерство на здравеопазването, здравна каса и другите отговорни институции.

reshenie_VAS

[download id=”35″]

Писмо за увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания [120 / 02.10.2012]

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

БСБББ – АС  изх. №  120 / 02.10.2012
ОПРЗБ        изх. № 68 / 02.10.2012

г-жа Десислава Атанасова

Министър на здравеопазването

До д-р Пламен Цеков

Управител на Национална Здравноосигурителна каса

Копие до:

Д-р Цветан Райчинов

Председател на Български лекарски съюз

Проф. Рашо Рашков

Председател на Българско дружество по ревматология

Д-р Татяна Англелова

Председател на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация

Относно: Увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания.

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми г-н Управител,

Във връзка с препоръките, разписани в Брюкселката декларация приета на 19.10.2010 година, а именно:

1. Европейският съюз и неговите страни членки трябва да разпознаят социалноикономическата важност на ревматичните заболявания във всички възрастови граници и да им придадът необходимата важност.

2. От изключителна важност е да се даде приоритет на базовите и клинични проучвания за ефекта, прогнозата и въздействието на тези хронични заболявания.

3. Европейският съюз и неговите страни членки трябва да бъдат сигурни, че са осигурили необходимите условия за пълноценен живот на хората с ревматични проблеми в обществото; това включва оптимизиране на факторите, свързани с качеството на живот, наличието на инструменти за справяене с живота, правото на обучение и работа съобразено с техните потребности;

4. Хората с ревматични болести трябва да получават бърз достъп до високачествено обслужване, в идеалния случай в специализирани центрове, което да доведе до трайно качество на живот;

5. Управлението на ревматичните болести трябва да е в съответствие с научно – доказани препоръки във всички страни членки на Европейският съюз;

6. Хората с ревматични проблеми са експерти в управлението и живота с такива заболявания и трябва да бъдат включени в проектирането, предоставянето и контрола на услугите, които им се предлагат.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Броят на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания / ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и т.н./ , да се увеличат на 2 пъти в годината.

Убедени сме, че тази промяна ще доведе до положителен ефект:

А)  за хората:

 1. Ще се подобри качеството на живот на хората с мускуло – скелетни и ревматични болести.

 2. Подобряване на общия здравен статус и възможностите на хората с тези социално значими заболявания да контролират по-добре и за по-дълго време хроничното заболяване и хроничната физическа болка. Това ще доведе и до намаляване на преките и непреките разходи за контрол над болестта и болката;

 3. Положителен социално – икономически ефект за хората, които имат нужда от постоянни медико-рехабилитационни услуги;

Б) за държавата и обществото:

 1. Намаляване на преките и косвени разходи (например по – малко посещения при общо практикуващи лекари, намаляване броят на направленията и др), за овладяване на хроничните болестти и хроничната физическа болка;

В) за работодателите:

 1. Повишаване на трудоспособността и производителеността;
 2. Намаляване на отсъствия от работа;

Разчитаме на вашата подкрепа и съдействие.

София, 02.10.2012г.

инж. Живко Янков – БСБББ – АС

Цвета Апостолова  – ОПРЗБ