[233 / 17.03.2017] Писмо относно Амбулаторни процедури № 42 и № 38

изх. № 233 / 17.03.2017

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Димитър Петров
Подуправител на НЗОК

д-р Михаил Христов
Председател на Надзорен съвет НЗОК

Д-р Стаменова
експерт НЗОК

Относно:  Амбулаторни процедури № 42 и № 38

 

Уважаеми госпожи и господа,

Ние, пациентите искаме да изразим нашите притеснения, съображения и въпроси във връзка с изискванията за лечение и амбулаторни процедури 42 и 38 :

  1. По какъв ред се хоспитализира пациент по АП42 ?
  2. Задължителна ли е клинична пътека 90 за ревматично болни при първоначално започване на биологично лечение?
  3. Какво е разстоянието между сроковете на клинична пътека 90 и АП42? 30 дни или един отчетен период?
  4. Според указания на НЗОК до РЗОК в страната с Изх.№ 20-00-17 / 16.01.17 г. се налага отпадане на диспансеризиране на пациенти с Ревматоиден Артрит, Псориатичен Артрит, Анкилозиращ спондилит и др. както и че със задна дата от 01.01.2017 г. лечебните заведения могат и следва да приемат пациенти по АП42.

След като пациент е минал по АП42, кой приключва финалната фаза по АП38 –  амбулаторния ревматолог или ЕЛК? При положение, че това се прави от ревматолог от ЕЛК, това означава, че всички пациенти ще бъдат насочени в единствените ЕЛК в страната – София, Пловдив и Варна. А това от своя страна означава, че пациентите няма да могат да се възползват от клиники 2-ро и 3-то ниво както беше обещано на съвместна среща на 01.02.2017г. между представители на НЗОК и пациентски организации.

5. Ако пациент е минал по АП42 и в същия месец получи криза може ли да бъде приет по Клинияна пътека 90?

Нека вземем предвид следния случай: Пациент, който към днешна дата е в ремисия с ревматично заболяване, на следващия ден се появяватт остри болки и му се налага да премине отново на биологично лечение. Каква е процедурата за да получи биологичен медикамент?

6. При продължение на лечение по АП 42, кой насочва пациента към клиники и отделения 2-ро и 3-то ниво   –  амбулаторния ревматолог или личен лекар с Талон №7 ?

7. По АП42 пациентите имат преглед на 3-ти и 6-ти месец със задаване на датата в самата амб проц. Трябва ли стриктно да се спазва датата за преглед според АП42?

8. Какъв е лимита на АП42 – колко пациенти могат да минат по нея? С какво се замества впоследствие АП42? Защо пациент в ремисия да влиза в болница по клинична пътека?

9. Кой първоначално изписва биологичния медикамент – амбулаторния ревматолог или болничния ревматолог

10. АП42 изисква ли 12 часа престой в болниците? Според нас не би следвало, тъй като в определението за АП няма фиксирана продължителност. АП е система от определени с НРД за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за кожно венерически заболявания и лечебните заведения за извънболнична помощ с легла, съответно с диализни постове, диализни места по отношение на пациенти, чиито състояние не налага непрекъснат престой в лечебни заведения. Диспансеризацията в болницата изключва ли възможността за амбулаторен  преглед по същата диагноза?

11. Има ли гратисен период за задължителна АП42 за новите пациенти с РА, ПСА? Би ли следвало да се започне да се прилага АП42 веднага със сключване на анекси между НЗОК и болниците или не. 

12. Дали всички изследвания включени в АП42 са задължителни ?

Предлагаме изследванията, включени в АП42 да се съобразят с новите изисквания. Да бъде включено и разписано в изискванията, че клиники и отделения от 2-ро и 3-то ниво задължително да извършват нужните изследванията за достъп до биологична терапия.

13. Трябва ли по АП42 отново пациентите да се подлагат на изследвания, направени извън лечебните заведения? И ако трябва да се правят такива важат ли те пред ЕЛК?

Ние, пациентите сме свидетели как директорите на болниците са забранили да се провеждат изследвания на пациенти.

При положение, че болниците не заплащат назначените от ревматолозите изследвания, тогава отново ще трябва пациентите да правят външни изследвания, за които отново ще заплащат сами. В такъв случай липсва всякаква логика да съществува АП42 и тя изцяло се превръща във фиктивна.

Ние предлагаме да се запише изрично в АП42 и/или в изискванията за лечение, че болниците извършват и заплащат всички изследвания.

14. Може ли в един ден да се изпълняват АП38 и АП42 ?

15. Еднократно ли е чекирането на пациентите по АП42?  

16. Трябва ли при всяка амбулаторна процедура да се чекира един пациент?

17. Кога ще бъдат отворени изискванията за кртитериите и кога ще влязат в сила?

Според Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. „за профилактичните прегледи и диспансеризацията” на Министерство на здравеопазването, в чл.3 ал.1 се казва, че е възможно диспансеризацията да се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ.

По повод тази Наредба ние, пациентите държим диспансерното наблюдение да се извършва в извънболничната помощ, тъй като АП42 не се изпълнява в реда, по който е записана и е фиктивна.

Като Асоциации, защитаващи правата и интересите на ревматично болните, желаем да получим конкретен отговор по всяка точка имайки предвид добрата информираност на всеки пациент.

 

Дата:  17.03.17 г., София

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”         

БОРЯНА БОТЕВА
Председател на УС на ОПРЗБ

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

      

[231 / 02.02.17]: Отговор МЗ: Писмо за създаване на отделна клинична пътека за провеждане на физиотерапия и рехабилитация на хора с болест на Бехтерев

Отговор на Министерство на здравеопазването по повод писмо за създаване на отделна клинична пътека за провеждане на физиотерапия и рехабилитация на хора с болест на Бехтерев.

Отговор МЗ на писмо 231 за клинична пътека (натисни тук за да свалите в PDF).

 

[231 / 02.02.17] Писмо за създаване на отделна клинична пътека за провеждане на физиотерапия и рехабилитация на хора с болест на Бехтерев

изх. № 231 / 02.02.2017

До

Министър на здравеопазването
Д-р Илко Семерджиев

Национална здравноосигурителна каса
д-р Глинка Комитов

Български Лекарски Съюз
Д-р Венцислав Грозев

Копие до

Българско дружество по ревматология
проф. Румен Стоилов

Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
Д-р Татяна Ангелова

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
Доц. д-р Любомир Киров

Национален консултант по ревматология
проф. Рашо Рашков

Национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина
проф. Тройчо Троев

Относно: Създаване на отделна клинична пътека за провеждане на физиотерапия и рехабилитация на хора с болест на Бехтерев

 

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми г-н Управител,
Уважаеми д-р Грозев,

Рехабилитацията е водещо лечебно средство при болест на Бехтерев (Анкилозиращ спондилит). Тя е абсолютно наложителна за овладяване и забавяне процеса на обездвижване и инвалидизиране.  Това е становището на редица организации като: ASAS, SPARTAN, ASIF, EULAR, БДР, АФМР.

На основание тези становища и проведени анкети сред членовете на БСБББ-АС, искането ни е за увеличаване дните и процедурите по клинична пътека за хора страдащи от болест на Бехтерев, а именно: включване на отделна клинична пътека от 10 дни с право на ползване два пъти годишно и количество процедури по преценка на назначаващия ги специалист. Направлението по клинична пътека да се издава от ОПЛ или лекар физиотерапевт, без необходимост от предходящо хоспитализиране в болница.

 

С уважение,

/ инж. Живко Янков /
председател на УС БСБББ-АС

231_final

Записване групова рехабилитация Овча купел от 19.04.16

БСБББ – АС планира да проведе групова рехабилитация от 19.04.16 в НСБРФ – Овча купел, София. Попълнете формата отдолу за да се запишете. Краен срок: 10.04.2016г.
При проблем с използване на формата, натиснете тук.

[198] Отговор НЗОК – Писмо относно насрочване на обществена дискусия за развитието на рехабилитацията в България

Запознайте се с отговор на НЗОК относно писмо до Министерство на здравеопазване за насрочване на обществена дискусия за развитието на рехабилитацията в България (натисни тук за да видите писмото)

NZOK_Reply_198

 

[download id=”79″]