[174 – 05.06.2014] Писмо до НЗОК Насочване на хора с болест на Бехтерев към Експертни лекарски комисии за лечение с антицитокинови лекарствени продукти от медицински специалисти със специалност Ревматология

Изх. номер 174 / 05.06.2014 г.

НЗОК 92-1688-1/06.06.14г.

До:

Д-р Румяна Тодорова

Управител

Национална здравноосигурителна каса

 

Относно: Насочване на хора с болест на Бехтерев към Експертни лекарски комисии за лечение с антицитокинови лекарствени продукти от медицински специалисти със специалност „Ревматология“

 

Уважаема д-р Тодорова,

Обръщаме се към Вас по повод условията и реда за насочване на хора с болест на Бехтерев към Експерна лекарска комисия за разглеждане на документи за отпускане на антицитокинови лекарствени продукти за лечение и издаване на протокол от медицински специалисти със специалност „Ревматология“.

Нашият въпрос е:

– Има ли възможност хората диагностицирани с болест на Бехтерев да се насочват към Експертна лекарска комисия за издаване на протокол за лечение с антицитокинови лекарствени продукти от медицински специалист „Ревматолог“, който не е сключил договор с Национална здравноосигурителна каса?

Очакваме Вашия отговор.

С уважение,
инж. Живко Янков

/Председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”54″]

Запитване за работен график през летните месеци на ЕЛК за издаване на ЕЛС

Отговор 23.07.2013г. График на ЕЛК УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна – натиснете тук за да прочетете писмото

Запитване до Директорите на

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна

относно: Работен график на експертни лекарски комисии за издаване на експертни лекарски становища за лечение с антицитокинови лекарствени продукти през летните месеци.

Уважаеми г-н Директор,

Обръщаме се към Вас във връзка с работата на ЕЛК за издаване на ЕЛС за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. През последните 3 години по време на летните месеци имаше практика комисиите съставени от специалисти – ревматолози, да не работят през месеците на втората половина на м. юли, целият м. август и първата половина на м. септември. Това водеше до прекъсване на медикаментозната терапия по административни причини.

В тази връзка като ръководител на лечебното заведение искаме да приложите контрол за осигурявяне на работата на комисията по време на летните месеци, което ще гарантира навременно осигуряване на издаване на Експертни лекарски становища без които не може да се осигури антицитокинова терапия за хора с анкилозиращ спондилит, ревматоиден и псориартричен артрит.

Разчитаме на вашето съдействие и очакваме да ни изпратите работния график на ЕЛК.

С уважение,

инж. Живко Янков

* запитването е направено на официалните електронни пощи на медицинските заведения. Копие са получили ръководителите на ревматологичните отделения.