[163/13.01.2014г.] Писмо относно Клиника по ревматология МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД

изх. № 163 / 13.01.2014г.

вх. № 290008 / 15.01.2014г. – МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА

вх. № ПГ 428-00-3 / 14.01.2014г. – ЗК в НС

вх. № 63.00.4 / 14.01.2014г. – Министерство на здравеопазването

До:

ПРОФ. Д-Р ПЕТРАНА ЧАКЪРОВА
МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА

Д-Р  ТАНЯ  АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Копие до:

Д-Р  НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  КОМИСИЯ  ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРИ 42-рото  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Относно: Клиника по ревматология МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД

 

Уважаема г-жо Министър,
Уважаема  проф. Чакърова,

Обръщаме се към Вас обезбокоени от факта, че е взето решение да се закрие Клиниката по ревматология на заседаниено на Медицинския съвет на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД на 12 декември 2013г. Вследствие на това ще се затрудни силно достъпът до качествено лечение на хора с ревматични заболявания в югоизточния регион на България. Считаме, че решението прави невъзможно провеждането на нормален лечебен процес на хората, които имат нужда от медицински специалисти – ревматолози. Според новата структура Клиниката по ревматология би трябвало да се обедини с Клиниката по вътрешни болести.

Настояваме да разберем причините за това взето решение, имайки предвид и факта, че достъпът до ревматолози в България е силно ограничен. Особено това е валидно за пациентите, страдащи от ревматични заболявания в Югоизточна България (областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Бургас), където, според извадка от регистър на НЗОК, работят 4 ревматолози в област Бургас, 1 ревматолог в област Кърджали, 4 ревматолози в област Сливен, няма ревматолог в област Хасково, 4 ревматолози в област Стара Загора и 1 ревматолог в област Ямбол. Общо 14 ревматолози в Югоизточна България.

Ревматичните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в Европа и ние считаме, че е абсурдно да се закриват отделения и клиники по ревматология. Напротив, настояваме легловата база и бюджетът за Клиниката по ревматология на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД да се увеличат с цел да се посрещат нуждите на населението в Югоизточна България.

Има над 200 различни вида ревматични заболявания, като най-често срещани са болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, лупус, псориатричен артрит и други. В България няма статистика за броя на хората, които са засегнати от тези проблеми. Въпреки това средно за Европа от болест на Бехтерев страдат 0.6% от населението, от ревматоиден артрит от 0.6 до 1% и от псориатричен артрит 0.3%. Това означава, че само от тези заболявания, които посочихме, в Югоизточна България страдат около 30 000 души.

Разчитаме на вашето съдействие за разрешаване на проблемите, възникващи от взетото решение на Медицинския съвет на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – Стара Загора на 12 декември 2013г., което да бъде в полза на обществото, за да се гарантира нормален лечебен процес.

 

13.01.2014г.

С уважение,
инж. Живко Янков
председател УС БСБББ – АС

[download id=”43″]

 

Не взимайте решения за нас без нас

Не взимайте решения за нас без нас, призова Живко Янков от Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев.

Пациентски организации алармираха вчера, че държавата се опитва по всякакъв начин да ги изолира от Здравната каса (НЗОК).

Проблемът е, че парите, които трябва да обслужват пациентите, ще бъдат разходвани по начин, който в НЗОК сметнат, без да се има предвид мнението на пациентите. Проблемът е, че Касата ще започне да лекува, а не да контролира средствата обясни накратко Иван Димитров от Българския пациентски форум. Това реално означава, че ако лекарят прецени, че дадено лечение е най-подходящо, Касата може да наложи друго с някакъв аргумент.

Не взимайте решения за нас без нас, призова Живко Янков – председател на Българското сдружение на болните от Бехтерев.  zhivko yankov tv7 2013 11 15
Ние не правим медицина, ние правим политика, която трябва да завърши със спестени пари, подчерта Иван Димитров и отбеляза, че Касата се опитва да спестява средства, като глобява лекарите, но реално няма право да го прави. Това не й е вменено, това е задължение на други органи. Въпреки всичко обаче си позволява да налага лимити, да санкционира и т.н., алармира той.

Източник: News7

Запитване за работен график през летните месеци на ЕЛК за издаване на ЕЛС

Отговор 23.07.2013г. График на ЕЛК УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна – натиснете тук за да прочетете писмото

Запитване до Директорите на

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна

относно: Работен график на експертни лекарски комисии за издаване на експертни лекарски становища за лечение с антицитокинови лекарствени продукти през летните месеци.

Уважаеми г-н Директор,

Обръщаме се към Вас във връзка с работата на ЕЛК за издаване на ЕЛС за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. През последните 3 години по време на летните месеци имаше практика комисиите съставени от специалисти – ревматолози, да не работят през месеците на втората половина на м. юли, целият м. август и първата половина на м. септември. Това водеше до прекъсване на медикаментозната терапия по административни причини.

В тази връзка като ръководител на лечебното заведение искаме да приложите контрол за осигурявяне на работата на комисията по време на летните месеци, което ще гарантира навременно осигуряване на издаване на Експертни лекарски становища без които не може да се осигури антицитокинова терапия за хора с анкилозиращ спондилит, ревматоиден и псориартричен артрит.

Разчитаме на вашето съдействие и очакваме да ни изпратите работния график на ЕЛК.

С уважение,

инж. Живко Янков

* запитването е направено на официалните електронни пощи на медицинските заведения. Копие са получили ръководителите на ревматологичните отделения.

Становище на Национално представените пациенски организации в Република България

ДО:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Становище на Национално представените пациенски организации в Република България.

КОНФЕДЕРАЦИЯ „ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“
ФЕДЕРАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ“
„НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТИТЕ“

На работна среща, проведена в гр. Троян на 05 – 06 юли 2013 г. с тема: „Биотехнологиите в медицината“, ние Национално представените пациентски организации се обединихме и приехме следните становища:
1. Здравната политика в Република България, да бъде формирана и реализирана от специалистите в здравеопазването, с участието на съсловните и пациентските организации.
2. Определянето и изписването на медикаменти за индивидуалните терапии на българските пациенти да бъде работа само и единствено от лекуващите лекари-специалисти по съответното заболяване.
3. Да се гарантира правото на пациента да бъде навременно и точно информиран, за всички възможности за неговото лечение. Всяка промяна в терапията трябва да бъде съгласувана с пациента –чрез информирано съгласие – за евентуални последствия, усложнения и нежелани реакции, включително при промяна в терапията – не по медицински показания или замяна на медикаменти.
4. Национално представените пациентски организации да бъдат равноправно представени с цялостния си експертен капацитет във всички дейности, касаещи здравната политика в Република България.
Да се съгласува и приведе българското законодателство в съответствие с това на Европейския съюз, в съответствие с приетите регламенти и директиви, с цел гарантиране – стриктното спазване на всички препоръки и изисквания, поставени от Европейската Агенция по Лекарства (ЕМА) – за приложение на биоподобни лекарства, генерични лекарства, особено с тесен терапевтичен индекс, както и правила и методики и други регламенти за промяна на терапията.

Владимир Томов,
Председател, Конфедерация защита на здравето

Иван Димитров,
Председател, Федерация български пациентски форум

Станимир Хасърджиев,
Председател, Национална пациентска организация

Пламен Таушанов,
Председател, Българска асоциация за закрила на пациентите

Как да излекуваме медицината?

Нашата здравна система е разрушена. Лекарите – специалист са способни на неверояни процедури и възможности за прилагане на най – скъпите и модерни медоди на лечение. Въпреки това, през последните десетилетия, те са изгубили способността да изпълняват тяхната основна задача – напълно и реално оздравяване и възтановяване на човека в нужда.

Д-р Атул Гаванде (хирург и писател) предлага нови техники и методи за постигане на успеха. Как, вижте във видето. В менюто на видеото има български субтитри. Приятно гледане!