Писмо до НОИ за НЕподписаните договори със санаториуми

БСБББ – АС изх. № 96 / 05.04.2011

ОПРЗБ изх. № 25 / 05.04.2011

Дo Директора на НОИ

г-жа Христина Митрева
ПИСМО

от Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

и Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев

Уважаема г-жо Митрева,

Вече няколко пъти пациенти се обръщат към нас с въпроси относно възможностите за лечение в санаториум по програмата на НОИ. Оказва се, обаче, че пациентите не могат да се възползват от правото си на такова лечение, тъй като НОИ все още не е сключил договор със съответните центрове по рехабилитация у нас.

Въпросите ни към Вас са:

1. Съществува ли проблем във връзка със сключването на договорите и какъв е той?
2. Какви са реалните срокове за решаването на проблема?
3. Ще вземете ли под внимание факта, че пролетният сезон е в разгара си, а по това време силно се обострят  голяма част от заболяванията, чието облекчение за пациентите може да се достигне именно чрез санаториална рехабилитация?
4. Как смятате да компенсирате времето, в което правата на санаториална рехабилитация чрез НОИ реално са замразени?

Очакваме бърз и адекватен отговор от ваша страна.

София,
05.04.2011г.

С уважение,
Цвета Апостолова
/Председател УС на ОПРЗБ/
Боряна Ботева
/Зам.председател УС на БСБББ- АС/

 

Стотици пациенти с ревматологични заболявания, заплашени от инвалидизация, заради административни проблеми

Пациентите с ревматологични заболявания ще останат без животоподдържащи медикаменти. Това стана ясно след проверка на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ). От Националната аптечна колегия потвърдиха пред представители на БСБББ, че скъпоструващите животоподдържащи медикаменти, т.нар.биологични средства, които се използват за потискане на част от ревматологичните заболявания, вече няма да се закупуват от аптеките. Проблемът е, че НЗОК е задлъжняла на фармацевтите с близо 70 млн.лв. и лекарствата, които се заплащат от държавата няма да бъдат предоставяни. На този етап бъдещето на  пациентите остава неясно, тъй като от Касата не са дали срок, в който ще се издължат.

Биологичните средства се използват при заболявания като ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит и др. Тези заболявания се развиват в млада възраст – между 18 и 35 години и липсата на лечение води до трайна инвалидизация и усложнения.

Междувременно от БСБББ-АС беше изпратено запитване към НЗОК по повод неспирните нарушения, които прави Касата при обработването на протоколи за биологични средства на болни от ревматологични заболявания. В Сдружението постоянно постъпват оплаквания от отношението на Здравната каса и липсата на отговорност към пациента. Учреждението няма срок за изпълнение на процедурата по издаване на протокол, с който пациента може да вземе своя медикамент. Често отнема месеци преди НЗОК да предостави документа, като не носи никаква наказателна отговорност. Същевременно здравословното състояние на пациентите се влошава, докато чакат институцията да си свърши работата. Има и случаи, в които служители на Касата не изискват всички нужни документи за получаване на протокол или губят документи на болния, с което процедурата се проточва още повече. Телефонът на НЗОК 0 800 14 800, на който пациентите могат да задават въпроси, пък е почти постоянно зает и е достъпен само за абонати на фиксирани услуги, предлагани от един от мобилните оператори.

БСБББ-АС се надява, че Здравната каса ще започне да изпълнява задълженията си със същата акуратност, с която спира здравноосигурителните права на пациенти, които не са платили вноските си в срок.

Упражние на четирите опорни точки

Стартова позиция:

Клекнете на 4-те опорни точки /както е показано на фигурата отдолу/. Главата и таза да са под рамената. Краката по линията на главата и леко раздалечени един от друг. Вдигнете главата нагоре и вдлъбнете гръбака колкото можете повече. Вдигнете дясната си ръка напред и в същото време вдигнете левият си крак назад и нагоре колкото може повече. Задръжте в продължение на 5 секунди и после се върнете в изходна позиция. Повторете упражнението, този път с лява ръка и десен крак.

Проучване за работоспособност при пациенти с болест на Бехтерев

В това проучване проведено в САЩ е направена съпоставка между работещият и безработният пациент с болест на Бехтерев /Анкилозиращ Спондилит/. Изследването показва, че фактори като продължителноста на заболяването, забавяне на диагностиката, както и физични отклонения получени впоследствие като ограничени движения в гръбнака и тазът пречат на пациентите да живеят нормален работоспособен живот.

За изследването:

  • Взети са под внимание различните фази на развиетие на заболяването при работещи и безработни пациенти;
  • Проучването е направено измежду 121 пациенти от мъжки пол като е взето под внимание по колко часа на ден работят и тяхното здравословно състояние;
  • Използвани са методи за измерване на тяхното движение на гръбнака, обща подвижност и ниво на депресия;

Резултати:

  • 31.4 % от пациентите продължават начина си на живот независимо от диагностика на заболяването;
  • 44.6 % са променили работата си с по – лека такава за да може да отделят време да се грижат за състоянието си;
  • 24 % са се пенсионирали и са безработни в следствие на заболяването и невъзможността да изпълняват работните си задължения;
  • средната възраст на пенсиониране сред пациенти с болест на Бехтерев е 36 години +-4.2 години;
  • влошаване на състоянието в тазобедрената област при работещи пациенти е по – голямо;
  • влошаване на състоянието в гръбначната област и повишаване на стойностите при CRP /C-реактивен протеин, кръвен тест използван за измерване нивото на възпалителният процес при болест на Бехтерев, както и за други заболявания/е по – голямо при работещи пациенти;

…………………………………

информацията и статията е любезно предоставена от Spondylitis Association of America