Tag: лупс

  • Становище на ЦЗПЗ за проблемите на хора с ревматологични заболявания

    Становище на ЦЗПЗ пред международната конференция „Лечение и живот на хората с ревматологични заболявания в България“ Достъп до лекар специалист В България има 85  лекари със специалност по ревматология и едва 11 със специалност по детска ревматология. В 5 области на страната няма нито един лекар със специалност по ревматология, сключил договор с НЗОК. 7…