Tag: медикаменти

  • Биологични и биоподобни лекарства

    На 05.07.2013г. (петък) в хотел “Троян плаца” се проведе семинар на тема “Биологични и биоподобни лекарства”. На срещата участваха представители на всички национални пациентски организации в България. Участие в еднодневния семинар взе и Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев. Основна информация от семинара може да прочетете в следващите редове. По какво биологичните лекарства…

  • Писмо за забавяне издаване на протоколи на НЗОК [15-02-15 / 08.03.2013]

    БСБББ – АС  изх. №  142 / 25.02.2013 ОПРЗБ       изх. №75 / 25.02.2013 До д-р Пламен Цеков Управител на Национална Здравноосигурителна каса Относно: Забавяне издаване на протоколи на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ Уважаеми г-н Управител, Пишем Ви по повод продължаващата…