Фокуси от девети международен  конгрес автоимунни болести | Ница, 2014

Предоставяме ви кратък доклад на делегата на сдружението на Девети международен  конгрес автоимунни болести, който се проведе в Ница между 26 и 30 март 2014г. В членската секция на сайта ще имате възможност да проследите темите, които са дискутирани в повече подробности.

10417005_889875581029480_1217777944_n

Имунизациите и автоимунните болести

Имунизациите и връзките им към автоимунните болести в това число и сърдечно-съдовите болести.

Предварителните резултати предполагат че пасивната имунизация с anti-ApoA-1 IgG in apoE-/- се свързват със завишена смъртност и с вероятна причина за миокардна исхимия.

Детайли: EP01 E poster session 1 : Highlights in Autoimmune Atherosclerosis

Алуминиевите добавки при ваксините

Алуминиевият оксихидроксид е кристално съединение широко използвано като имунологичен адювант в различни видове ваксини. Все повече доказателства показват ролята му като причина за много автоимунни и неврологични болести като Алцхаймер, Макрофаген миофасцит и Аутизъм.

Детайли: C04 3rd International Symposium on Vaccines – Part 3

Глутенова алергия

Хиперчувствителност към глутен. Пациентите чувстват гастроентерологични симптоми при приемана на храни с глутен. Тези алергии могат да доведат до засягания в тънките черва с последващи автоимунни реакции както и развиване на кожени симтоми при повторено приемане на храни съдържащи пшеница (глутен) потвърдено от биопсичните проби.

Детайли: PO02 CELIAC DISEASE AND AUTOIMMUNITY

Как регулативните органи забавят клиничното въвеждане на новитете научни медицински открития.

Научното разбиране за причината на заболяванията и съответното лечение, не само води до намаляване на страданията на пациентите, но и намалява цената и нуждата от здравни услуги. Пресата непрекъснато анонсира към пациентите, че  сме на крачка от обещаните ефективни лечения, но индустрията е доста щастлива с това статуквуто. Пример за това е как преди десетилетие аз заедно с колегите ми развихме детайлно разбиране как човешката микробиота води до хронични заболявания, особено тези диагностицирани като “автоимунни” болести. Успяхме чрез ретаргетирано приемане на прието лекарство (олмесартан) с помощта на доста лекари с които си кооперирахме да демонстрираме успех при лечението на стотици пациенти. Всичко това се случи благодарение на промяна в законодателството в Калифорния гласящо че лекар или хирург има право да практикува научно обосновани терапии, които все още не са практика при ясното и информирано съгласие на пациента, че е лекуван с терапия извън стандартната практика.

Детайли: PS44 PS44 – Translational Aspects of immunology and Autoimmunity

Рака на гърдата като орган специфична автоимунна болест

Последните ни резултати предполагат, че автоантитела и цитокин-медиирано автоимунно увреждане на епитела на гърдата и стромалните клетки водят до хронично възпалена среда с производството на про-възпалителни и туморни промотирани сигнали подсилени от автоимунно заболяване. Ние стигаме до извода, че автоимунно увреждане, получено от автоантитела и цитокини, предизвикани от TAAs поддържат възпалението и насърчава прогресия при рака на гърдата. Основна роля на автоимунитета при рака на гърдата може да има лечебно, диагностично и превенциално деиствие в лечението на рака на гърдата.

Детайли: PS47 PS47 – Cancer and Autoimmunity

Псоаразис не е автоимунна болест

Известна е клиничната връзка между псориазис, болест на Крон и периодонтит. Прието е, че последните две заболявания се дължат на имунната не толерантност към бактериалната микрофлора в червата и устната кухина съответно в генетично предразположени индивиди. Бактериалната микрофлора при нормална и псориатичена кожата наскоро бе подробно изследвана  и Firmicutes е най-честия филиум, а Streptococcus най-често намираната бактерия.  Бета хемолитичната Streptococcus е замесена в точковидния псориазис. Вродената имунна система е показано, че се активира при този тип псориазис.

Детайли: PS34 PS34 – Psoriatic Arthritis, Rheumatoid Arthritis and Ankylosing SpondylitisAbstract: 254

Развитието на множествена склероза във Франция след въвеждането на хепатит В ваксинирането

Почти 20 години по-късно, ретроспективно могат да бъдат скицирани данните от френското здравно осигуряване (CNAM), а също и от националната агенция за фармакологична бдителност (ANSM). Статистически данните от тези източници показват значима корелация между броя на Хепатит В ваксинаци извършени и случаите на Множествената склероза регистрирани година или две по-късно. Тези данни показват, че корелацията между HB ваксина и MS може да бъде причинно-следствена.

Детайли: C03 3rd International Symposium on Vaccines – Part 2Abstract: 8

1978081_889875701029468_1029941226_o

Делегат на сдружението: Ивайло Монов

 

Становище на Национално представените пациенски организации в Република България

ДО:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Становище на Национално представените пациенски организации в Република България.

КОНФЕДЕРАЦИЯ „ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“
ФЕДЕРАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ“
„НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТИТЕ“

На работна среща, проведена в гр. Троян на 05 – 06 юли 2013 г. с тема: „Биотехнологиите в медицината“, ние Национално представените пациентски организации се обединихме и приехме следните становища:
1. Здравната политика в Република България, да бъде формирана и реализирана от специалистите в здравеопазването, с участието на съсловните и пациентските организации.
2. Определянето и изписването на медикаменти за индивидуалните терапии на българските пациенти да бъде работа само и единствено от лекуващите лекари-специалисти по съответното заболяване.
3. Да се гарантира правото на пациента да бъде навременно и точно информиран, за всички възможности за неговото лечение. Всяка промяна в терапията трябва да бъде съгласувана с пациента –чрез информирано съгласие – за евентуални последствия, усложнения и нежелани реакции, включително при промяна в терапията – не по медицински показания или замяна на медикаменти.
4. Национално представените пациентски организации да бъдат равноправно представени с цялостния си експертен капацитет във всички дейности, касаещи здравната политика в Република България.
Да се съгласува и приведе българското законодателство в съответствие с това на Европейския съюз, в съответствие с приетите регламенти и директиви, с цел гарантиране – стриктното спазване на всички препоръки и изисквания, поставени от Европейската Агенция по Лекарства (ЕМА) – за приложение на биоподобни лекарства, генерични лекарства, особено с тесен терапевтичен индекс, както и правила и методики и други регламенти за промяна на терапията.

Владимир Томов,
Председател, Конфедерация защита на здравето

Иван Димитров,
Председател, Федерация български пациентски форум

Станимир Хасърджиев,
Председател, Национална пациентска организация

Пламен Таушанов,
Председател, Българска асоциация за закрила на пациентите

Как да излекуваме медицината?

Нашата здравна система е разрушена. Лекарите – специалист са способни на неверояни процедури и възможности за прилагане на най – скъпите и модерни медоди на лечение. Въпреки това, през последните десетилетия, те са изгубили способността да изпълняват тяхната основна задача – напълно и реално оздравяване и възтановяване на човека в нужда.

Д-р Атул Гаванде (хирург и писател) предлага нови техники и методи за постигане на успеха. Как, вижте във видето. В менюто на видеото има български субтитри. Приятно гледане!

Проучване за работоспособност при пациенти с болест на Бехтерев

В това проучване проведено в САЩ е направена съпоставка между работещият и безработният пациент с болест на Бехтерев /Анкилозиращ Спондилит/. Изследването показва, че фактори като продължителноста на заболяването, забавяне на диагностиката, както и физични отклонения получени впоследствие като ограничени движения в гръбнака и тазът пречат на пациентите да живеят нормален работоспособен живот.

За изследването:

  • Взети са под внимание различните фази на развиетие на заболяването при работещи и безработни пациенти;
  • Проучването е направено измежду 121 пациенти от мъжки пол като е взето под внимание по колко часа на ден работят и тяхното здравословно състояние;
  • Използвани са методи за измерване на тяхното движение на гръбнака, обща подвижност и ниво на депресия;

Резултати:

  • 31.4 % от пациентите продължават начина си на живот независимо от диагностика на заболяването;
  • 44.6 % са променили работата си с по – лека такава за да може да отделят време да се грижат за състоянието си;
  • 24 % са се пенсионирали и са безработни в следствие на заболяването и невъзможността да изпълняват работните си задължения;
  • средната възраст на пенсиониране сред пациенти с болест на Бехтерев е 36 години +-4.2 години;
  • влошаване на състоянието в тазобедрената област при работещи пациенти е по – голямо;
  • влошаване на състоянието в гръбначната област и повишаване на стойностите при CRP /C-реактивен протеин, кръвен тест използван за измерване нивото на възпалителният процес при болест на Бехтерев, както и за други заболявания/е по – голямо при работещи пациенти;

…………………………………

информацията и статията е любезно предоставена от Spondylitis Association of America