[201 / 27.05.2015] – Писмо до НОИ oтносно oтказани болнични листи от НОИ поради сгрешен МКБ код за болест на Бехтерев – М45.0

Изх. № 201 / 27.05.2015г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ДО
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

ДО
ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-ЖА ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА

КОПИЕ ДО
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

КОПИЕ ДО
УПРАВИТЕЛ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

КОПИЕ ДО
НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

 

Относно: Отказани болнични листи от НОИ поради сгрешен МКБ код за болест на Бехтерев – М45.0

 

Уважаеми г-н Ивайло Калфин,
Уважаеми г-н Бисер Петков,
Уважаема г-жо Весела Караиванова – Начева,

 

Обръщаме се към Вас по повод сигнали за отказани болнични листи за проведена рехабилитация от членове на сдружението по клинична пътека 241.

Считаме за неправилно да се отказват болнични листи, поради причини, „кодът на диагнозата липсва в класификатора“ и „некоректен по структура код по МКБ“.

Считаме за неправилно хората, които са провели необходимата им рехабилитация и са подали коректно и навреме всички изискуеми документи от НОИ да получават отказ поради горепосочените причини.

При проблеми в описване на МКБ кодове, би следвало това да се придвижва по административен път, а не както в конкретните случаи хората да бъдат принуждавани да търсят причините за разликата в класификаторите на НОИ, НЗОК и МЗ.

Още в края на 2013г. здравната система премина от тризначни към четиризначни МКБ кодове. В нашият случай от М45 към М45.х

Очакваме да ни отговорите на следните въпроси:

  • Необходимо ли е хората, които коректно внасят болнични листи да получават отказа за парично обезщетение за разлика в класификаторите на НОИ и НЗОК и МЗ?
  • Кога НОИ ще синхронизира МКБ класификатора с този на НЗОК и МЗ?
  • Има ли нормативни предложения от НОИ за намаляване на административната тежест за хората при възникване на документални проблеми като гореописания?

Към настоящето писмо прилагаме конкретни болнични листи и откази на НОИ за издаване на парични обезщетения.

Разчитаме на Вашата отговорност към здравето ни.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”81″]

 

 

Писмо до НЗОК относно промяна на МКБ при ревматологичните заболявания [161 / 25.11.2013]

ФБПФ Изходящ номер: 000055
БСБББ – АС Изходящ номер: 161 / 25.11.2013г.

НЗОК Входящ номер: 15-99-17 / 25-11-2013

Дата: 25.11.2013

ДО:

Д-Р  РУМЯНА  ТОДОРОВА

УПРАВИТЕЛ  НА  НЗОК                                                      

                                                   

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА  МАРГАРИТА  ГРОЗДАНОВА

ДИРЕКЦИЯ  ЛЕКАРСТВЕНА 

ПОЛИТИКА  КЪМ   НЗОК  

                                                    

П И С М О

 

ОТ:

ИВАН  ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ФЕДЕРАЦИЯ  „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ  ФОРУМ”

 

ЖИВКО  ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

„БЪЛГАРСКО  СДРУЖЕНИЕ  НА БОЛНИТЕ  ОТ  БОЛЕСТТА НА  БЕХТЕРЕВ“

 ОТНОСНО:  Промяна на МКБ при ревматологичните заболявания и получаване на протоколи при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната    помощ.

Уважаема д-р Тодорова,

Федерация „Български пациентски Форум“ (ФБПФ) и „Българско Сдружение на Болните от болестта на БЕХТЕРЕВ“ (БСБББ) се обръщаме към Вас , за да разберем дали ще има проблеми по издаване на протколи от НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ при смяна на МКБ кодове за някои ревматологични заболявания.

Имаме притеснения, че аптеките няма да имат възможност да изписват лекарства на хора, които се лекуват с горепосочените протоколи след въвеждане на новите МКБ кодове. Не мислим, че е необходимо да Ви казваме, какво означава за тези пациенти забавянето на приема на медикаментите им.

Въпросите, на които бихме искали да получим ясни отговори са:

  1. Какво става с вече издадените протоколи с вписани старите МКБ кодове и заболявания, които важат още няколко месеца, включително и след влизането на новите кодове на 1-ви декември?
  2. Ще има ли гратисен период и ако да – до кога?
  3. Ако трябва да се корегират кодовете и диагнозите в тези протоколи, кой ще има правото на това (РЗОК, ОПЛ или ревматолог) и как точно ще става това?
  4. Кои кодове и кои заболявания да бъдат вписвани в протоколите на пациентите одобрени от експертните комисии след 1-ви декември – новите от ПЛС (МКБ10) или старите фигуриращи в критериите на НЗОК (МКБ9)?
  5. Кога ще бъдат обновени и съответните критерии?

Надяваме се, че осъзнавате ясно нашите притеснение и затова настояваме да получим официално уверение и ангажимент от Ваша страна, че НЗОК ще гарантира да няма прекъсване на лечение и невъзможност за издаване на протоколи по административни причини, което би застрашило здравето и живота на българските граждани с ревматологични заболявания!

С Уважение:

Иван Димитров

Председател на УС на ФБПФ

[download id=”39″]