Tag: мускулно скелетни заболявания

  • Регионален форум “Сега вече знаете” – Велико Търново 2012

    На 10.11.2012 (събота) във Велико Търново от 13:00ч. в хотел “Панорама” се проведе последният за тази година регионален форум за 2012 година “Сега вече знаете”. Програмата започна с лекция на д-р Стоян Тодоров ( специалист по ревматология, МБАЛ – Шумен, Началник Ревматологично Отделение) на тема “Инвалидизиращи артропатии в ревматологията – диагноза,съвременно лечение,профил на безопасност!” По…

  • Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда

    На 28.09.2012г. в Хотел ПАРК БАЧИНОВО се проведе семинар на тема “Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда” Документален филм: „Животът ми с Мускуло-скелетно заболяване – Пътят”  Лектор: доц. Божидар Ивков: „Преживяване на хроничната физическа болка при ревматичните заболявания” д-р Родина Несторова – специалист ревматолог доболнична помощ – „Мускуло-скелетни заболявания и качеството на живот” и „Епидемиология на мускуло-скелетните…