[195 / 17.01.2015] Писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015

Изх. № 195 / 17.01.2015г.

ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДО Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДО ПРОФ. ТРОЙЧО ТРОЕВ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНАContinue reading