Tag: общо събрание

  • Покана за общо събрание на 01.10.2022

    ПОКАНА Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 ( местоположение => https://goo.gl/maps/qDZSM3cDhFujjHBf9 ) от 13:00…

  • Покана за Общо събрание 2015

    Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 28.03.2015 г. в 13 ч. в София, зала 73, ул. Княз Борис 73, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БСБББ – АС от 1.01.2013 до 31.12.2014 г.; 2. приемане на годишен бюджет на сдружението…

  • Покана за Общо събрание на БСБББ – АС

     В бр. 79 / 2012 (стр.111) на държавен вестник се обнародва покана към всички членове на Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев за участие в общо събрание. ОБЯВА Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 24.11.2012…