Tag: опорнодвигателния апарат

  • Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда

    На 28.09.2012г. в Хотел ПАРК БАЧИНОВО се проведе семинар на тема “Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда” Документален филм: „Животът ми с Мускуло-скелетно заболяване – Пътят”  Лектор: доц. Божидар Ивков: „Преживяване на хроничната физическа болка при ревматичните заболявания” д-р Родина Несторова – специалист ревматолог доболнична помощ – „Мускуло-скелетни заболявания и качеството на живот” и „Епидемиология на мускуло-скелетните…