Tag: отпускане на пенсии

  • В брой 1 на Информационен бюлетин четете…

    [download id=”15″] В брой 1: март-април 2012г. Наредба за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност; България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН; Подробности за реда за отпускане на пенсии; Кои са санаториумите, които можете да посетите по програмата на НОИ през 2012-та; ЦЗПЗ учреди сти-пендии за млади лекари на името на…