За Дани – дарителска кампания 2021

Всяка година сдружението се опитва да помогне на човек с болест на Бехтерев в беда.

Тази година една от първите членове на сдружението и организатор на няколко регионални срещи в Стара Загора има нужда от нашата подкрепа.

Едно смело момиче се нуждае от нашата помощ, за да се пребори за втори път с коварната диагноза. За съжаление след преминала операция и лечение през 2018 г., от няколко месеца на Дани отнова се налага да провежда химиотерапия, изследвания и консултации в Турция, тъй като има и други съпътстващи заболявания.

Всеки курс на лечение е свързан освен с медицински и с много допълнителни разходи по пътуване и престой и възлиза на около 5 000 евро. До момента тя и нейните близки успяват да покрият необходимите суми със собствени средства, но за следващите процедури се налага да потърсят нашето съдействие.

Диагноза: Карцином на дясна млечна жлеза с метастази в черния дроб и костите

История на здравословните проблеми и направените действия до момента

стр. 1 / стр. 2

Банкова сметка

Титуляр: Даниела Колева
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG37 BPBI 7935 4055 2646 01
Юробанк България АД (Пощенска банка)

PAYPAL

PayPal: danielass@abv.bg

[170 / 03.05.2014] Писмо относно нови Изисквания в сила от 01.03.2014г.

изх. номер 170 / 05.03.2014 г.

До:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Копие до:

ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДР

 

Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014г.

 

Уважаема г-жо Управител,

Във връзка с промените в новите изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ, които влизат в сила от 01.03.2014г. бихме искали да получим отговор на следния въпрос:

На стр. 8 е записано, че контрол с ПКК с ДКК, СУЕ, CRP, ASAT, ALAT се прави на всеки 6 (шест) месеца. Означава ли това, че е необходимо да се предостави на ЕЛК и ЦК на НЗОК  1 (едно) изследване за периода?

Очакваме да получим навременен отговор.

 

С уважение,

инж. Живко Янков
/председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”48″]

Бехтерев послание 2013 #13 – В борбата със заболяването, сам войнът не е воин. Събирайте се!

Послание на Бойко Бойчев към хората с болест на Бехтерев. Записано по време на 4 години Българско сдръжението на болните от болестта на Бехтерев.