Tag: права на хора с увреждане

  • Комитетът по правата на човека към ООН публикува препоръките си към България

    5. Права на хората с увреждания:  –       Комитетът е загрижен относно информацията за насилствени и дискриминационни практики срещу деца и възрастни с увреждания в институционална среда, включително лишаване от свобода, физическа и химическа, чрез администрирането на невролептици, имобилизация. Той също така посочва трудностите, на които са подложени институционализираните хора при реинтеграцията си в обществото и липсата на психо-социални…