НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г.

noiНационалният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 31 март (вторник) започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г. Повече информация може да прочетете на сайта на НОИ. Натисни тук.

Сдружението ще започне осигуряването на Настанителни писма за хората, които са се записали за групова рехабилитация по НОИ.

 

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.

На 15 март (петък) Националният осигурителен институт (НОИ) дава старт на програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. Средствата, предвидени за нейната реализация през тази година, са в размер на 15 362 329 лв. Предвижда се в рамките на тази сума да бъдат отпуснати парични помощи за профилактика и рехабилитация на около 39 400 лица.

Продължителността на профилактиката и рехабилитацията за едно правоимащо лице е 10 дни, като НОИ покрива изцяло разходите за нощувки, частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя, както и до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 15 юридически лица за общо 48 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.
Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат всички лица, които отговарят на условията за участие в програмата. Те трябва да са осигурени за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Освен това, заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.
Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лични инвалидни пенсии. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидност в експертното им решение да не е изтекъл.
Подробности за възможностите за участие в програмата, условията на изпълнителите и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация ще намерите в сайта на НОИ (натиснете тук).

източник: НОИ