Tag: психологическа помощ

  • Резюме регионален форум “Сега вече знаете” Варна 2013

    На 16.03.2013г. във Варна се проведе първият за година форум “Сега вече знаете”. “Роля на пациентските организации при решаване на проблемите на хора с Мускулно – Скелетни Заболявания (МСЗ)” беше първата тема, която бе представена. В нея се представи информация за всички дейности и инициативи, които до момента са били реализирани благодарение хората (от ОПРЗБ…