Tag: психология бехтерев

  • Групова психотерапия за хора с болест на Бехтерев

    В гр.Пловдив, бул.” Васил Априлов” № 23, ет.3, каб.5 – от 18,30часа при Елена Атанасова ще се провежда групова психотерапия за болни с болест на Бехтерев.   дати до края на 2013 година: 08.08.2013г., 22.08.2013г., 12.09.2013г., 26.09.2013г., 10.10.2013г., 24.10.2013г. 14.11.2013г., 28.11.2013г. 12.12.2013г. 0.10.2013г., Своенвременно ще публикуваме темите. За повече информация се свържете с регионалния представител на…