Tag: работоспособност бехтерев

  • РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ И В СЪДА

    Решенията на ТЕЛК са индивидуални административни актове и пораждат редица права и задължения. Като такива те могат да се обжалват както по административен ред – пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), така и по съдебен ред (пред съответния окръжен съд). От момента, в който влязат в сила (т.е. станат необжалваеми), те са задължителни за всички лица,…

  • Проучване за работоспособност при пациенти с болест на Бехтерев

    В това проучване проведено в САЩ е направена съпоставка между работещият и безработният пациент с болест на Бехтерев /Анкилозиращ Спондилит/. Изследването показва, че фактори като продължителноста на заболяването, забавяне на диагностиката, както и физични отклонения получени впоследствие като ограничени движения в гръбнака и тазът пречат на пациентите да живеят нормален работоспособен живот. За изследването: Взети…