Tag: ревматологични заболявяния

  • Запитване НЗОК [ 75 / 07.12.2010]

    НЗОК вх. № 15-02-61 / 08.12.10 изх. № 75 / 07.12.2010 ДО ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕНА КАСА Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА ЗАПИТВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ Уважаема д-р Нешева, Бихме искали да Ви обърнем внимание на непрекъснатите проблеми, свързани с получаването на протоколи за биологични средства за лечение на анкилозиращ спондилит (болест…