Писмо до УМБАЛ “Св. Анна”, РЗИ – Софийска, ТЕЛК – Софийска за липса на техника за разчитане на дигитални рентгенови снимки

изх. № 100 / 26.04.2011

До Изпълнителен Директора на УМБАЛ “Св. Анна”
д-р Димитър Димитров, д.м.

До Медицински Директор на УМБАЛ “Св. Анна”
д-р Михаил Карафезов

До Директора на РЗИ – Софийска област
д-р Георги Канзов

До председател ТЕЛК – Софийска област
д-р Венета Иванова

Копие до Министъра на здравеопазването
д-р Стефан Константинов

ПИСМО
от
Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит (БСБББ – АС)

Уважаеми господин Министър,
Обръщаме се към вас по повод проблем, за който наскоро ни информираха членове на Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Става дума за това, че ТЕЛК – Софийска област не разполага с необходимата техника, с която да бъде извършена качествена и обективна преценка за състоянието на пациентите, възоснова на представени от тях изследвания.

Все повече рентгенографски кабинети използват компютърни дискове, вместо фотографска плака, а на пациниенти от Сдружението е било заявено, че ТЕЛК – Софийска област не разполага с компютри. По този начин не  може да се направи реална преценка на състоянието на пациентите. Така се компрометира оценката на степента на трайно намалена работоспособност, поради факта, че при болест на Бехтерев необратимите увреждания ясно личат на рентгеновите снимки.

В последствие, пациентите са принудени да обжалват експертното становище, пред НЕЛК, което води до допълнителни затруднения и за болния, и за институцията.

Териториалните експертни лекарски комисии по никакъв начин не  уведомяват пациентите за съществуващия проблем с липсата на компютри и не опоменават изрични изисквания за носителя, на който трябва да бъдат предоставени.

Смятаме че е недопустимо в 21 век да се допуска хора с инвалидизиращи заболявания, каквато е болестта на Бехтерев, да бъдат дискриминирани и оценявани неадекватно поради липса на техника.

Уважаеми господин Министър,

С писмо I 1745 / 13.04.2011г. НЕЛК ни уведоми, че във вашата компетентност е  да бъде разпоредена проверка по случая. Поради тази причина бихме желали да бъде направена  съответната проверка по сигнала, който ви описахме, като ни уведoмите за резултата от нея.

София
С уважение,

24.04.2011г.
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/