Tag: социални проблеми

  • Здравни и социални потребности на болните от болестта на Бехтерев – проучване 2022

    Основни изводи Изследването за социалните и здравни потребности на болните от болестта на Бехтерев се провежда по инициатива и се финансира от Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анколозиращ спондилит (по-натам наричано за краткост Дружеството). Социалната здравна платформа Credoweb съдейства за провеждането на изследването като предостави информационната си платформа за програмиране на…

  • Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда

    На 28.09.2012г. в Хотел ПАРК БАЧИНОВО се проведе семинар на тема “Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда” Документален филм: „Животът ми с Мускуло-скелетно заболяване – Пътят”  Лектор: доц. Божидар Ивков: „Преживяване на хроничната физическа болка при ревматичните заболявания” д-р Родина Несторова – специалист ревматолог доболнична помощ – „Мускуло-скелетни заболявания и качеството на живот” и „Епидемиология на мускуло-скелетните…