Tag: тревожност

  • Покана в национално проучване тревожност

    Показа за участие в национално проучване “Тревожност при хора с болест на Бехтерев” Основни цели на изследването са: Изследване на тревжност като черта при хора с болест на Бехтерев Изследване на тревожност като състояние в момент на социална изолация (COVID-19) при хора с болест на Бехтерев. Извеждане на резултати на хора с болест на Бехтерев…

  • ПСИХОДИНАМИКА при хора с болест на Бехтерев – първи резултати от проучване

    В прикачената презентация, която е подготвена от Елена Атанасова може да се запознаете с резултатите от тестовете, които бяха попълвани при срещите ни в последните 6 месеца. Съдържание: 1. Разум, емоции и тяло; 2. Емоциите като причина за възникване на болестите 3. Етиология на заболяванията 4. Класификация на соматичните заболявания и разстройства 5. Причини за възникване на психосоматични заболявания 6. Психодинамика при хора…