Писмо – възражение от БАФМР и национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина

Запознайте се с възражение изпратено от д-р Татяна Ангелова (председател на УС, Асоциация по физикална медицина и рехабилитация) и проф. Тройчо Троев (национален консултант по физикална медицина и рехабилитационна медицина).

[download id=”70″]

Сдружението подкрепя изпратено възражение.

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003

 

[download id=”70″]

 

Отговор проф. Тройчо Троев – [195 / 17.01.2015] Писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015

В приложените файлове Ви изпращам отговор на проф. Троев на Ваше писмо с Изх. №195/17.01.2015г.

[download id=”68″]

[download id=”69″]