Tag: упражнение за раздвижване на гръбнака

  • Упражнение гръбначно въртене

    Легнете по гръб, колената в изправено положение и стъпалата на земята. Вдигнете ръцете си нагоре в посока нагоре. Придвижете ръцете си колкото можете в дясна посока, като в същото положение движете колената си в лява посока. Придвижете главата си в посоката на движение на ръцете си. Повторете движението в обратна посока.

  • Упражнения при седене на стол

    Стартова позиция: Седнете на удобен стол като колената при седене да направят 90 градуса. Ръцете да са отпуснати по тялото. Хванете здраво стола с лявата си ръка. Наклонете се бавно надясно колкото можете повече, без да наклонявате напред с тенденция да стигнете пода на земята с дясната си ръка. Повторете упражнението в обратната посока.

  • Упражнение странично въртене на стол

    Стартова позиция: Седнете удобно и стабилно на стол. Хванете ръцете си както е показано на фигурата. Завъртете горната част на тялото си /от кръста нагоре/в дясна посока колкото можете повече. Повторете упражнението в противоположната посока.